Utstyr

lytter.no vil sammenligne dekningen for FM og DAB nær opptil det tidspunkt NRK og riksdekkende kommersielle kanaler avslutter sine FM-sendinger og går helt og fullt over til digital teknologi – DAB og nettradio (/mobilradio).

I tidligere diskusjoner har en rekke FM-protagonister formidlet et inntrykk av dekning og lydkvalitet i FM langt fra mine egne erfaringer på bilturer omkring i Norge. For å ikke bli beskyldt for å ha en elendig FM-mottaker, at det skulle være grunnen til at jeg opplever dekningen som «høyst vekslende» (for å bruke en høflig formulering…) har jeg nå installert en ny bilradio med en FM radio i øverste konsument-klasse, med en aktiv takantenne i tilsvarende klasse.

Radio- og lydutstyr

Ustyret som blir brukt på turene er følgende:

  • Bilradio: Pioneer AVIC-F88DAB (pris: Ca. 11.000 kr).
  • Antenne: Antennensysteme 3761.01, med aktiv forsterker i antennefoten (pris: Ca. 2000 kr).
  • Bil: Ford Transit med halvhøyt tak, dvs. antenne er montert ca. 2,20 m over vegnivå.
  • Mobil: Samsung Galaxy S7 Edge, montert midt på dashbordet (pris: Ca. 7200 kr).
  • ‘Billig bordradio’: Pure One Classic Series 2 (pris: Ca. 700 kr).
  • Lydopptaker: Zoom H4n (pris: Ca. 2000 kr).

<bilde av Samsung, Pure og Zoom>

Prisene er kun ment som en grov antydning for å antyde hvilken klasse utstyret ligger i; faktisk pris kan variere mye mellom forhandlere, og over tid. F88DAB er også en navigeringsenhet/kjørecomputer og mediaspiller for DVD/CD, minnebrikker, USB-enheter og Bluetooth-enheter; dette utgjør hovedandelen av radioens kostnad. I moderne radioer består selve mottakeren av én enkelt brikke (felles for FM og DAB). Det øvrige er f.eks. effektforsterker, skjerm og annen presentasjon, knapper og mekaniske deler for f.eks. DVD/CD-spiller. Ingenting av dette påvirker selve radiomottaket. Av radiobrikker finnes det bare en drøy håndfull på markedet. Sjansene er store for at en radioprodusent benytter samme radiobrikke i mange ulike modeller, eventuelt en billig brikke for lavkost-modeller, en bedre, dyrere, brikke for dyrere modeller; det er alt. Sjansene for å få bedre radiomottak ved å legge på en tusenlapp i pris er svært liten. Legg heller tusenlappen i en skikkelig takantenne!

Bilradioen har ikke digitalutgang eller linjeutgang med fast nivå; opptakeren er derfor koblet til front-kanal-utgang til ekstra effektforsterker, med radioens nivåkontroll satt til 20 ved opptak. Utgangen holder da et nivå passende for opptakerens følsomhet, uten å risikere å overstyre inngangen, når inngangen settes til 30 dB demping og opptaksnivået til 30. (Disse tallene er høyst utstyrs-spesifikke.) Bilradioens equalizer er satt til flat frekvenskurve. Opptakene er gjort med 48 kHz / 16 bit digitalisering.

Bilradio under ekstremt dårlige signalforhold

For å få et inntrykk av om bilradioens FM-del holder mål, er den sammenlignet mot en nyinnkjøpt, moderne bordradio i den lavere prisklasse (ca. 700 kr). Tross beskjeden pris viser bordradioen seg, i sammenligning med andre bordradioer, å ha fullt ut akseptabel følsomhet. Under ekstremt dårlige signalforhold oppfører den seg som FM-radioer tradisjonelt gjør: Sus og skraping øker sterkt, lyden fader ut og inn, opp og ned i styrke, og reflekterte signaler kan gi sterk forvrenging. Periodevis drukner all lyd i susing.

Dette lydklippet er typisk for hvordan lyden kan høres på en FM-radio under helt marginale forhold. Opptaket er gjort utenfor bilen og med antennepisken dreid for best mulig mottak, og er fra av Radio Trøndelag på 107,4 MHz den 21-05-2016 rundt 18:45, ved Mobkken vest for Litjvatnet (v/Jonsvannet):

Det viser seg at Pioneer bilradioen er eksepsjonelt god til å skille radiolyden fra atmosfærisk støy. Når radioen stilles inn på en svak stasjon kan den bruke 15-20 sekunder eller mer før den slippe gjennom noen som helst lyd; trolig er dette for å trimme støyfiltre etter hvordan signalet er i øyeblikket.

Filtreringen klarer ikke å «perfekt» skille lyd fra støy; lyden er markert forvrengt, men den er fri for sus, fri for fading, og virker «stabil»:

Dette er «typiske» prøver: Der det begynner å bli noe sus i bordradioen er lyden i bilradioen stadig uten sus. Når signalet begynner å forsvinne i bordradioen, øker forvrengingen i bilradioen (som her), men mottaket opprettholdes. Når signalet blir for svakt selv for bilradioen, forsvinner det brått, omtrent som i en digital radio.