Turer i Trøndelag

Trondheim med omegn:

Sør for Trondheim, E6 og vestover:

Fosen:

Nord for Trondheim:

Generelle kommentarer til Trøndelags-området
  • Mobildekningen er overraskede varierende, og tildels skremmende dårlig: Selv få km fra Trondheim, rundt Jonsvannet, et rekreasjonsområde som benyttes av tusenvis av trondhjemmere, har flekker der det ovehodet ikke er mobildekning, ikke engang for GSM tale. Det meste av dette området har også bare 3G UMTS (med tildels ekstremt høy latens – over sju sekunder!) og er til dels dårlig egnet for mobilradio.
  • DAB regionblokk har upåklagelig dekning, uten døde flekker øst for E6
  • DAB riksblokk har en del vesentlige hull: Rute 705 Tydalen, rute 30 Gauldal, rute 31 fra riksgrensen til nærmere Røros har ingen eller svært marginal dekning.
  • DAB lokalblokk Trondheim har overraskende god dekning: Til Selbu og et stykke opp Tydal, til Støren og videre opp Gauldal til Singsås. Nordover til Asp på E6, og med noen utfall til Vellamelen på rute 17.
  • NRKs hovedkanaler på FM har god dekning, men ganske ofte oppleves forvrenging (særlig for P2) på grunn av refleksjoner, selv om signalstyrken er god.
  • NRK nyheter og mP3 har ingen dekming utenfor Trondheim
  • Kommersielle FM-kanaler har sterkt vekslende dekning, ofte flekkvis, også langs hovedveiene.
  • Lokalradioer har som regel svært begrenset dekingsområde; NEA radio er et unntak: Fra Stjørdal i nord til Røros i sør er dekningen uavbrutt. P5 Fosen dekker bare mot sør/vest: Mot nord, de indre veiene og langs Trondheimsfjorden er vekslende / marginale