Turer

Turene som utføres for lytter.no har til mål å kartlegge radiodekningen før NRK og kommersielle landsdekkende kanaler avslutter sine FM-sendinger. De utføres derfor i hovedsak i samme rekkefølge som den regionvise stengingen av NRKs FM-sendinger.

Stenging av NRKs sendinger vil i noen områder i noen områder frigi FM-frekvenser som kan gi lokalradioer for å utvide sitt FM-sendernett, etter at NRK har trukket seg ut, og gi bedre lokalradio-dekning. Dette betinger at lokalradioene ønsker å bruke ressurser på det, og at de får myndighetenes godkjenning til slik utvidelse.

Bakgrunnsinfo for lyttetestene:
Turer, ordnet etter fylke

Rekkefølgen er i betydelig grad en funksjon av i hvilken rekkefølge NRK avslutter sine FM-sendinger.