Mediablogg 2016 januar

Lista er i omvendt kronologisk rekkefølge for publisering av artiklene.


2016-01-21 Radionytt.no:
Halve befolkningen mangler DAB hjemme

2016-01-21 RadioAssistant.no:
6 av 10 husstander har DAB-radio

2016-01-20 Foreningen Norsk Lokalradio:
Når sekundærbehovene blir viktigere enn primærbehovene

2016-01-18 Norsk Lokalradioforbund:
Høringsuttalelse – Forslag til endringer i forskrift om kringkasting

2016-01-18 Avisa Nordland:
Et digitalt overgrep

2016-01-13 Teknisk Ukeblad:
Flyalarmen slutter å fungere når FM-nettet legges ned

2016-01-11 Teknisk Ukeblad:
Om ett år forsvinner FM

2016-01-11 Teknisk Ukeblad:
DAB-kampen er over. Hva nå? (podcast)