Ressurser

  • Kart over sendere for DAB, mobil og bakkenett for digital-TV: finnsenderen.no

Pek på en sender med musa for å få detaljinfo om hvilke kanaler eller blokker denne senderen formidler, eller hvilken mobil-teknologi den støtter.

Dessverre er det ingen mulighet for å få se kart over mobil-baser over et større område enn ca. 2 gangr 3 km.

Kartet skiller bare mellom 2G-teknologier (GSM), 3G (UMTS) og 4G (LTE). Vær klar over at «ren» UMTS har beskjeden margin for mobilradio. 3,5G (HSDPA)  og 3,75G (HSPA+) handterer mobilradio uten problmer (med mindre kapasiteten på basestasjonen er sprengt), men kartene skiller ikke mellom ulike 3G-teknologier.

  • Dekningskart for DAB-nettene: radio.no

Legg merke til forskjellene mellom dekning i regionblokka (NRK-kanalene) og riksblokka (kommersielle kanaler)! Zoom inn på de områdene du er interessert i: Der det er stupbratte daler kan det være smale striper uten dekning i dalbunnen som ikke avsløres i små målestokker

For mobilradio-dekning: Slå av vising av 2G-dekning!

For mobilradio-dekning: Velg 3G eller 4G. Det er dessverre ikke mulig å vise disse samtidig, i samme kart.

Praktiske tester viser at dekningen ikke sjelden faller under det som er indikert i dekningskartene for mobilnett. Ofte er det dekning for 2G, GSM tale, men dataforbindelsen, dvs. 3G/4G, er periodevis borte. Iblant er det en dataforbindelse, men med så høy latens (opptil 6.7 sekunders latens har blitt rapportert nord for Jonsvannet) at det i praksis er vanskelig for en nettradio å holde følge.