2016-09-15 lokalradio.no: Krever svar om DAB fra DSB

DAB – det er fali, det!

Redaksjonen i lokalradio.no fungerer iblant som et avskrivingsbyrå: Her har de i praksis skrevet av Dagbladets artikkel ord for ord. For et par dager siden gjorde de eksakt det samme med Dagbladets forrige artikkel. I teorien burde det ikke være flere kommetarer å tilføye.

Så gjør jeg det likevel. Denne saken illustrerer så altfor klart hvordan kontekst er helt essensielt. Hvilken ‘agenda’ har Dagbladet, der teksten er hentet fra? Ingenting annet enn å fiske lesere, skaffe publikum til reklamene. Det er det de lever av. Det spiller ingen rolle hva leserene tiltrekkes av, om det er trafikkulykker eller kritiske spørsmål til DSB. Så snart Dagbladet finner noe som trekker flere lesere, glemmer de hele DAB og DSB-problematikken. På det tidspunkt saken presenteres på lokalradio.no er den allerede fullstendig borte fra forsiden; da har det kommet andre saker som trekker nye lesere. Dagbladet har ingen egeninteresse av verken DAB eller DSBs vurdering av sikkerhet ved DAB.

Det har derimot NLR. For dem er DAB den store trusselen som kan trekke lyttere vekk fra deres eget domene, FM. NLR overdramatiserer litt: Samtlige DAB-raidoer på markedet har også FM-bånd, eller de er adaptere ment å kobles til en radio med FM-bånd. Likevel ståt DAB-skrekken i øynene på redaksjoner på lokalradio.no.

Derfor har også Dagbladet-teksten en helt annen virkning, når den presenteres i denne konteksten. Presentert på lokalradio.no er den ikke på nivå med en Dagbladet-sak av type ‘Er det for mye salt i maten din?’ – nei, det er hele lokalradioens eksistens som står på spill. Og der er DAB fali’, og FUDding er på sin plass.

Frykten er essensiell. DSB, direktoratet for sikkerhet og beredsakp – hvis de ikke kan absolutt, 100%, garantere for vår Sikkerhet, med stor S, da er det rett av oss å være redde.

OK, så har DSB sørget for at siviforsvarets sirener har fått et nytt kontrollsystem fra årsskiftet, helt uavhengig av FM-nettet; det er på plass. Ingen grunn til frykt.

I tunnelene vil alle som har slått på noen som helst DAB-radio, uansett kanalvalg, få trafikkmeldingene – ikke bare de som lytter på P1, slik det var før: Det er på plass. Dekningen til sjøs er på plass, tildels langt utenfor det som var normen i FM-tiden. Ingen grunn til frykt.

Den ‘praktiske øvelsen’ i januar 2016 viste at både ‘beredskapskanalen P1’ og samtlige andre NRK-kanaler holdt seg på lufta selv om GPS-signalene sviktet. Ingen grunn til frykt.

Faller én enkelt DAB-sender ut, påvirker det ingen andre DAB-sendere (faller én FM hovedsender ut, kan 20-30 omformere miste matingen og et stort område legges taust). Kanskje ingen radioer blir tause: Alle sendere synger i kor, og utfall av en stemme i koret vil redusere totalstyrken, men det kan stadig være mulig å høre koret. Ingen grunn til frykt.

Det ble på sensommeren gjennomført målinger til sjøs som viser at DAB-signalene tildels når betydelig lengre utover havet enn dekningskartene viser. Ingen grunn til frykt.

Gjennom kulturministeren, som har henvist til DSB, har det flere ganger blitt redegjort for hvordan hver DAB-sender er uavhengig matet, dels via satellitt, at et antall land-matede sendere har to fysisk uavhengige matelinjer, at en større andel sendere er ustyrt med nødaggregater enn det var med FM-sendere. Ingen grunn til frykt.

Og så videre. Svarene har blitt gitt, diverse ganger. Men kan vi være sikker på at alle svar er gitt … selv på spørsmål vi ikke vet å stille? Kan vi stole på kulturminsteren? Kan vi stole på Norkring og NKR sine påstander om dekning, selv om Nkom bekrefter dem? Tenk om NRK har bestukket Nkom…

Er vi trygge på at vi er trygge? Eller kan vi med god grunn si at vi fortsatt er redde – redde for at det er noe vi burde være redde for, som vi ikke vet hva er? Hvis nå DSB kommer på banen og erklærer at de ikke kjenner til noen ukjent sikkerhetsrisiko (sic!) ved innføringen av DAB, vil vi da stole på det, og føle oss trygge?

Frykt, usikerhet og tvil. Skal vi forstå NRL og lokalradio.no rett er det den ‘korrekte’ holdningen vi bør ha. Uansett hva minsteren sier. Uansett hva Nkom sier. Uansett hva sunt bondevett sier. Har vi funnet én instans som ikke har uttalt seg direkte, kun via ubetydelige ministrere og statlige kontrollinstanser, da har vi full, uinnskrenket rett til å spre frykt, usikkerhet og tvil, dersom slik FUDing tjener våre interesser!

‘Cut the crap!’ sier man på fremmedlandsk. Når NLR presser fram denne ‘frykten’, har det null og niks å gjøre med den sikkerheten DSB skal ivareta. Frykten gjelder utviklingen i lyttertallene for lokalradioer som forblir på FM-båndet, intet annet. For å dempe denne frykten påkalles DSB til å stikke kjepper i hjulene for de aktørene som ikke ønsker å fortsette sine FM-sendinger. Selv når ‘alle’ (inkludert redaksjonen i lokalradio.no) utallige ganger har hørt at tyfoner og trafikkmeldinger og dekning til havs og sikkerhet mot sabotasje og GPS-problemer er under kontroll, DSB har ingen innsigelser mot DAB-radio, har NLR et ørlite håp om at de kan forpurre DAB ørlitegranne til, mens man venter på en utredning, selv om alle vet hva som vil stå i utredningen.

Naturligvis har lokalradio.no ‘lov til’ å FUDde. Hadde det, som for Dagbladet, vært snakk om én av flere hundre artikler for å skaffe lesere til reklamen, ville det vært totalt uten interesse. På lokalradio.no er det for det første ikke en av hndretalls artikler, men én av en liten håndfull på mange dager. Dernest står den for seg selv, uten reklameinnslag, og dermed med adskillig større tyngde.

Ikke minst: Redaksjonen til lokalradio.no har en agenda. En sak de kjemper for. Denne artikkelen føyer seg inn i et solid rekke som bygger opp under redaksjonens agenda. Hensikten er ubetinget å fremme det synet redaksjonen på lokalradio.no mener er det ‘riktige’ i forhold til DAB: Frykt, Usikkerhet, Tvil. Uncertainty, Fear and Doubt. FUDding.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *