2016-09-14 Dagbladet: NAF krever at direktoratet kommer på banen med DAB-avklaring

Nytt utspill fra Dagbadet – her skal folk kjøres opp mot veggen: NAF krever av DSB, og så videre.

Mitt problem er at jeg slett ikke har hørt den ‘ørdeøvende tausheten’ fra DSB, som NAFs André Fimreite mener å ha vært utsatt for. DSB har vært på banen diverse ganger i løpet av inneværende år for å redegjøre for f.eks. alternativer for Sivilforsvarets tyfoner, for trafikkmeldinger i tunneler, og ikke minst: For påliteligheten til sendinger over DAB-nettet. Kulturministenen har, når hun har fått skriflige spørsmål om DAB, et antall ganger referert til de vurderinger som er gjort av DSB.

Har ikke svarene fra DSB kommet i riktig kontekst? Var de målbært av feil personer? Eller er det andre formelle krav til formidlingen som ikke er blitt oppfylt? Å nå komme og si at ‘Javel, javel, vi vet at kulturministren har fått dette bekreftet fra DSB, men vi tror ikke på det før DSB har sagt det direkte til oss!’ – det er på grensen mellom kverulering og barnslighet.

Det er Nkom som vurderer om DAB-utbyggingen oppfyller de kravene Stortinget har satt. For snart to år siden Nkom bekreftet at kravene er oppfylt. De som i dag kverulerer på dette, forsøker å underkjenen Nkoms vuderering. Det er ikke snakk om Norkring, NRK, eller andre utbyggere, kun om Nkom faktisk er kvalifisert for å vurdere om de krav Stortinget stilte opp er oppfylt. Nkom erklærer at kravene er oppfylt; andre instanser ønsker å overprøve denne vurderingen, sette Nkom til side.

Hele tiden er det naturligvis gardert med ‘hvis’ og ‘dersom’. Ingen våger å gå ut og si rett ut at ‘Nkom tar feil!’. Gjør de det. må de stå for det! Alt presenteres som ‘jammen sett om…’ – men likevel er en forsikring fra Nkom om at ‘Alle krav er oppfylt, vi har sjekket!’ ikke tilstrekkelig. Nkom er ikke pålitelig dersom man er overbevist om noe annet.

Om DSB kommer på banen (om de gidder…) og erklærer: Jada, at det med ro! Vi ha alt under kontroll: Styringen av siviforsvarets sirener er på plass. Trafikkmeldingene i tunneler er på plass. DAB-senderenettet er langt mer robust enn FM-nettet noensinne var’ – da kan det hende at det demper ihvertfall noen av de bekymrede stemmene  (selv om andre vil avvise forsikringene). Reelt er det akkurat den samme informasjonen som du kunne ha plukket opp det siste året, om du ikke hadde lukket ørene…

Når, ifølge Dagbladet-arikkelen, Cecilie Daae i DSB sier at

– Radiomediet er viktig for beredskapen. Det er derfor naturlig at DSB ser nærmere på de beredskapsmessige konsekvensene av overgangen fra FM til digital radio

da er det ganske åpenbart å ‘jatte med’. Selvsagt har de sett på dette for lenge siden! Det er reflektert i diverse direkte uttalelser i media, og indirekte f.eks. i svar fra kulturministeren. Men å avspise en journalist med at ‘Vi har svart på dette i andre sammenhenger’ er ikke noe en jornalist aksepterer. Da svarer man istedet ‘høflig’…

Det har vært en del andre slike utspill siste året, f.eks. alle ‘sakene ESA har reist’, dvs. alle de nye forsøkene fra Norsk Lokalradioforbund på å bruke ESA som brekkstang for å skape støy og problemer for DAB-utbyggingen, og den stadige gjentakelsen av essensielt samme spørsmål til kulturministreren. Jeg kan ikke huske én eneste sak det siste året der det har skjedd noe mer enn at svaret er levert – enten det er til ESA / NLR eller til Stortinget – og spørreren har nikket ‘Javel, da’, og så har saken vært ute av verden. Det har overhodet ikke ført til noen endringer i DAB-utbyggingen, eller planene for FM-slukking.

Slik vil det være også nå (dersom noen stiller harde krav om at DSB må gjenta på nytt alt de allerede har sagt): Spørreren nikker og sier: ‘Ja, det ver det jeg ville vite’. Som om han ikke visste det fra før. Det var ikke derfor kravet om en DSB-uttalelse ble stilt: Det var intenst håp om at det kanskje kunne føre til en utsettelse av ferdigstillingen av Spinning Jenny.

lokalradio.no har gjort en mer eller mindre direkte avskift av Dagbladets artikkel. Noen kommentarer til dette er gjort på Krever svar om DAB fra DSB.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *