2016-09-13 Dagbladet: – Det er som om folk tror vi har en perfekt situasjon i dag

Nei, men bare vent til NRK går av FM-nettet, da vil du få høre hvor perfekt alt var dengang vi hadde FM!

Vinyl-fantaster har jo det problemet at vi faktisk kan etterprøve deres utsagn om hvor fantastisk vinyl-lyden er: Vi kan måle frekvensområder og dynamikk og forvrenging og støy. Med FM blir det bedre: Når sendingene er borte, kan du framsette vilkårlig påstand uten at noen kan motsi deg. Bare du finner en obskur nok kombinasjon av musikk og signalforhold og utstyr kan du være trygg på at ingen har noe gammelt opptak av akkurat det, og da kan du framheve at den kombinasjonen ga en kvalitet som er helt uhørt i forhold til DAB.

Dagbladet har jo ikke vært helt taus i anti-DAB-koret, for å si det sånn. Da er det jo interessant at de omtaler kringkastingssjefens melding som å ‘sette DAB-skapet på plass’: Det sier man jo om noen som har rett i det de sier. Det kan være at vi her har å gjøre med en annen skribent, eller at også Dagbladet har oppdaget at DAB faktisk har noe for seg.

Nå gir ikke referatet inntrykk av at kringkastingssjefen ga noe særlig dyptpløyende begrunnelse for sine utsagn, eller bragte tallmateriale for å underbygge det. For eksempel: ‘Eriksen påpekte også at digitaliseringa vil føre til mer lytterkonkurranse for rikskringkasteren – ikke mindre, slik enkelte har hevdet‘ – her er det spørsmål om hva som er teoretisk mulig, og hva som blir realiteten.

To punkter er vesentlig: Særlig i utkantstrøk, men også mange mindre steder, gir regionblokk-dekning ‘en drøss’ varierte kanaler og NRK blir adskillig mer attraktiv som kilde til musikk og annen underholdning, rett og slett på grunn av sine fjorten kanaler, mot de en eller to (eller ingen) kommersielle. Også i byene som til nå som regel har hatt tre NRK-kanaler og to til seks-sju-åtte kommersielle, vil den relative andelene av NRK-kanaler øke betydelig fra de som kun har hatt FM til nå.

Det andre er er at selv om befolkningsdekningen er hhv. 92% og 99,8%, er regionblokkas arealdeking dramatisk mye høyere enn riksblokka. Den videre utbygging etter at alle statens krav var oppfylt ved utgangen av 2014 har forskjøvet dette ytterligere i favør av NRK. Langs bilveiene, på hytta, i teltet og ute i båt vil det i all hovedsak være NRK-kanalene du kan stole på at er der. Du blir kjent med dem, og vil lytte mer til dem selv når du kommer hjem og har tilgang til både riksblokk og lokal-DAB.

Dessuten spenner de fjorten NRK-kanalene over et mye større spekter enn fjorten tilfeldig valgte kommersielle og lokale kanaler. I en blindtest for å identifisere en kanal (f.eks. med femten-sekunders prøver hver halvtime gjennom et døgn) vil få bomme på verken NRK Folkemusikk, Jazz, Klassisk, Nyheter, Vær, Super, Sami eller Sport, P2 pg P1+ er som regel også relativt trygge. Også kommersielle kanaler kan ha et visst særpreg som skiller dem noe fra alternativene, men de spenner over et langt smalere område. Det dreier seg i hovedsak om nyanser: Hvis en kanal forsvinner, kan den som regel erstattes av en annen uten store tap. Forsvinner NRK Jazz, Klassisk, Folkemusikk, hørespillet på P1, eller barneprogrammene på Super, er det ikke åpenbar kandidat til å ta over. DAB gir NRK mulighet for å spille ut dette spekteret i langt sterkere grad, og dermed profilere seg klarere i lytternes bevissthet.

En reklamebasert DAB-aktør med mange DAB-kanaler kan i prinsippet gjøre det samme, men kommersielle hensyn gjør i praksis at samtlige kanaler siktes inn mot store, og lettpåvirkelige av reklame, lyttergrupper: Innhold produseres ikke for sin egen del, men for å trekke lyttere til reklamen; det begrenser uttrykksformene betydelig. I realiteten har NRK, som har friheten til å bruke sine fjorten kanaler til å skape stor variasjon langt mer gevinst av DAB enn kommersielle kanaler som i all hovedsak benytter mulighetene til å duplisere det samme rekamebudskapet flere ganger, med kun små variasjoner i måten å lokke publikum til reklameen.

Derfor er det min uærbødige påstand NRK reelt vinner mest på DAB-etableringen. Særlig gjelder det de første årene. Senere, når også reklameblokka har blitt bygget ut til nær 100% befolkningsdekning og langt bedre arealdekning, og riksblokk 2 og 3 kommer til, kan balansen bli en annen, men pr i dag vinner NRK langt mer enn de kommersielle.

Eriksen hevder at ‘det er vanskelig å publisere nakenbilder på radio‘. Det bringer tankene tilbake til en vinyl-LP populær i mine student-dager: Det tolv sporene inneholdt de verbale ytringer tolv ulike jenter bidro med i det vi kan kalle relativt private situasjoner. Jeg er ikke 100% sikker på at et ønske om et av disse sporene ville bli oppfylt i Ønskekonserten. Selv ikke anno 2016.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *