2016-09-12 lokalradio.no: Lokalradio blir viktig i Medietilsynets kommende informasjonstiltak

Det er åpenbart svært viktig for NLR hvem som sier ting, kanksje viktigere enn hva de sier… Når NRK og Norkring informerer om digitalisering av radioen, slukkeplan osv. løper det en klage til ESA om misbruk av lisensmidler og det om verre er. Når Mediatilsynet vil gjøre det samme, ser vi ikke ett kritisk ord. Det er som om det hilses velkommen med glede.

Men Medietilsynet skal ‘bistå publikum med nøytral informasjon‘, må vite (min understreking). Datoene for slukking av FM nettet blir langt mindre progagandistiske, langt mindre reklamepregede, når det er det er Medietilsynet som presenterer dem enn når det er NRK som gjør det. Å opplyse om at brukerne må skaffe seg nye mottakere blir et rent informasjonstiltak. Siden Medietilsynet ikke er en aktør på mediescenen, uten egeninteresse av at lytterne skaffer seg nye radioer (i motsetning til NRK) er det nøytralt når Medietilsynet sier det, i motsetning til når NRK sier det.

Jeg har vært inne på det diverse ganger de siste månedene: Hvis 30% av bilene pr i dag har DAB-mottak, og 60% av de gjenværenede bileierne sier eksplisitt at de vil skaffe seg DAB-radio når de ‘må’, da er vi oppe på mellom 70 og 75% ‘digitalisering av bilparken’  – bare få prosent under dagens ‘frekvensmodulering av bilparken’ (for å følge opp journalistens språkbruk).

Men: Bekymringen for digitalisering av bilparken skrives i samme avsnitt som bekymring for dekningen. Kringkastingssjef Eriksen kjører en ‘kunden har alltid rett’-linje, og understreker at ‘enhver henvendelse om dårlig dekning skal tas seriøst og ikke møtes med arroganse‘. Naturligvis. Men realiteten er jo at en ikke ubetydelig andel av de klagene som kommer er grunnløse eller nummeret før det: Lytteren har ikke Service Following og klager over at dekningen forsvinner når han forflytter seg til en annen region (dessuten er selv SF bare en halvvegs løsning om du flytter deg over mange regioner og ikke har en radio med dobbelt tuner så den kan gjøre kontinuerlig kanalsøk). Lytteren klager over mangelen på reklamekanaler i områder der også dekningkartene er kritthvite for reklameblokka. Lytteren har enda ikke somlet seg til å klistre opp antenna på innsiden av vinduet; den ligger fortsatt i en krull. Lytteren har kun en klistrelapp-antenne på innsiden av ruta, og klager over manglende mottak i områder der dekningskartene angir Bilmottak.

Osv. osv. Dette vet naturligvis kringkastingssjefen. Han vet også at når en lytter som klager på dekningen får til svar hvasomhelst annet enn ‘Vi skal umiddelbart rette opp svakheten i dekningen’ – f.eks. ‘Du har ikke god nok mottaker/antenne’ eller ‘I det området du refererer til viser dekningskartene at de kun er dekning for NRK-kanalene, ikke P4 som du etterlyser’ – da blir det betraktet som et arrogant svar, uanset hvor høflig og mykt det presenteres.

I festtaler må naturligvis Eriksen uttale seg slik han gjør, men det holder ikke for de som skal svare på faktiske kundehenvendelser: De må ha anledning til å svare en klager: ‘Ja, vi har sett at du i minst et dusin fora i minst ett år eller to har hevdet at både på Jørpeland og i Stavanger mener at det er umulig å få inn DAB-signaler i regnvær, men vi har målt signalstyrken mange ganger, og den er svært god – og dessuten er det flere tusen andre i Stavanger og på Jørpeland som ikke har noen problemer med mottaket’. Eller om det gjelder reklamekanaler i Ålen – å fortelle lytteren at ingen har hevdet at Ålen har reklamedekning. Eller (personlig opplevd ‘klage’) når DAB-signalene forsvinner i en tunnel som skulle ha dekning, og klistrelapp-antenna enda ikke har kommet opp på vinduet.

Personlig er jeg ikke bekymret for om de 30% med DAB-mottak i bilen vil vokse til 75% før NRK går av FM. Det vil skje. Jeg er langt mer bekymret for at halvparten av disse vil tro at alt er på plass, bare klistrelappen har kommet opp på innsiden av ruta. Det er ikke nok, men det virker som om både bransje og mydigheter vegrer seg for å si det høyt. Vegrer seg for å røpe hva ‘dekning’ ihht. RPC5 og RPC4 reelt betyr. Javel, det skrives en del om ‘betydningen av en god antenne’ i media, men det sies ikke hardt nok: Hvis ikke du har en pisk-antenne på biltaket har du ingen grunn til å klage der dekningskartene angir Bilmottak! Det er den harde realiteten; det burde publikum få med store bokstaver! … men det våger verken NRK, Norking, Digitalradio Norge eller Medietilsynet å gjøre, uten å pakke det inn i masse vatt.

Vi er på lokalradio.no, og da er det ikke at ‘Norge har verdens største DAB-nett’ – da er det ifølge Petter Hox vi har det. En påstand fra en NRK-mann. Sånne folk sier mye rart. Vi er på lokalradio.no nå.

Til tross for topografiens egnethet i forhold til DAB-teknologien viser NRKs egne målinger at dekningsforholdene må styrkes enkelte steder‘ – en formulering som er mest preget av spott – men spotten er i realiteten pisspreik. Selvsagt har man ikke perfekt dekning overalt fra Dag 1! Dette er ikke ’til tross for’ noe som helst, det er helt åpenbart og slett ikke i konflikt med (eller ’til tross for at’) DAB er svært velegnet i norsk landskap.

I følge Hox vil man nå installere en rekke nye sendere over store deler av landet‘. Det presenteres om om det liksom skulle være noen overraskelse , og resultat av målinger som (overraskende) vilser manglende dekning: ‘I denne kartleggingen har NRK avdekket at det er både er behov for flere DAB-sendere og å gjøre endringer i sendernettene‘. Allerede ved årrskiftet ble det fortalt at vi i løpet av 2016 ville få rundt 160 nye DAB-sendere. De aller, aller fleste av disse plasseres på grunnlag av dekningskartene, for å gi en større arealdekning, ikke på grunnlag av verken overraskende klager fra publikum over manglende dekning eller fordi egne målinger har vist vesentlige avvik fra dekningskartene. En annen side av den saken er at det også hender at praktiske målinger kan vise at dekningen er bedre enn det simuleringene vises – det blir sjelden slått opp i media. Det skjedde med dekningen til sjøs (tross alle forhåndsvarsler i motsatt retning), men det er unntaket som bekrefter regelen.

Det hadde vært virkelig interessant å få høre hvor mange av DAB-senderne som reelt blir ‘flyttet fra en lokasjon til en annen’ og hvor mange sendere som blir satt opp uten at behovet/ønsket er basert på beregnede dekningkart, men ut fra målinger i felten. Methinks lista ville være ganske kort, men jeg skulle gjerne ha det bekreftet!

Jeg ville kommentere ytterligere ett punkt til i denne artikkelen, men Internett/web tilbyr et Orwellsk minnehull: Hvis du oppdager at det kanskje ikke var så lurt å skrive det du skrev, da kan du bare slette det. Da vet ingen om at du bommet, at du var på jordet. Det er som om du aldri har hevdet noe slikt. Den som påstår at du har hevdet det som er slettet,  han tar feil. Historien er revidert; det var ikke slik, etter den reviderte hstorien.

Mange nettaviser har en angivelse av publiseringstidspunkt som angir ‘Først publisert: … Sist endret: …’. lokalradio.no har ikke noe slikt.

Så dette blir bare min ‘løse påstand’ om hva jeg leste på lokalradio.no da jeg satt på jobben, men som var endret da jeg kom hjem og satte meg ned for å kommentere det. Der artikkelen nå sier at ‘Landet med de høye fjell og dype daler skal visstnok være perfekt for utbygging av DAB, da lyden hjelpes av at signalet reflekteres av terreng og bygninger‘ ble det ‘forklart’ ved at DAB-mottakere klarer seg med svakere signaler, og derfor kan nyttiggjøre seg de svake refleksjonene fra fjellsider og bygninger.

Som ‘forklaring’ er jo dette fullstendig på jordet. De ‘svake’ refleksjonene er så definitivt ansvarlig for skurring og uklar lyd ved FM-mottak! Forklaringen er en helt annen: Den primære effekten av digital OFDM-modulasjon er at hver bit, hver ‘på’ eller ‘av’, varer så lenge at om én av signalene (enten det er en refleksjon fra en fjellvegg eller kommer fra en annen sender) er det bare starten som er litt ‘uryddig’. Etter at alle refleksjoner ulike sendere har kommet i gang, er det en lang periode der de sender samme signal, samme bitverdi, styrker hver andre. Det er årsaken til at refleksjoner er av det gode.

Med FM har et litt forsinket ekko bølgetoppene litt forskjøvet fra hovedsignalet, og vil tendere til å ‘trekke det ut av posisjon’. Og så får vi skurring.

Hadde lokalradio.no i en artikkel virkelig gått inn på virkemåten til DAB og OFDM-modulasjon, for å forklare lytterne hvorfor refleksjoner gir skurr i FM men styrker mottaket i DAB, da kunne det svekket dagens redaksjonelle linje. Derfor er det bedre å slette formuleringer som kunne komme til å bli kommetert som uriktige (som herved har skjedd).

Jeg må understreke at mine kommentarer her er basert på en tidligere, og nå utilgjengelig og udokumentert, utgave av historien på digitalradio.no. Etter den offisielle og bevarte historien har lokalradio.no aldri forsøkt å forklare at DAB vinner på refleksjoner fordi DAB-mottakere klarer seg med svakere signaler og derfor kan utnytte også refleksjoner. At denne ‘forklaringen’ faktisk var publisert, er kun min påstand, som ikke kan bevises. Det kunne være noe jeg bare fantaserer opp.

‘Korsom no alt e’, som man sier i Trøndelag: Den dagen lokalradio.no bestemmer seg for å klappe gamle Blakken på skuldra og si ‘Takk for følget, men du er så gammel og utslitt nå at vi ikke gir deg mer havre’, men istedet skriver en opplysende artikkelserie for sine medlemmer om ‘Slik fungerer DAB’, da bør dette med refleksjoner komme klart fram en av de primære argumenter for at alle sentrale aktører i det europeiske radio-markedet satser på DAB som framtidig kringkastings-teknologi.

Det er grunn til å påpeke at det denne gangen ikke er webredaktør og journalist Kyrre Dahl som står for formuleringene i artikkelen, men derimot daglig leder Pål Lomeland, som vanligvis har et mer nøkternt forhold til DAB enn det man kan se i web-redaksjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *