2016-09-06 Adressa: NAF er bekymret for bilistenes DAB-dekning

Også NAF sauser sammen ting uten å klare å skille snørr fra barter. La oss først ta dette med hvor prekært livsnødvendig det er å ha radiodekning i tunnelene: 41 tunneler har pr i dag ikke DAB-dekning, og det er prekært viktig at det bare på plass , nesten et år før P1 FM forsvinner i denne regionen. Tenker man da ikke på sikkerheten? Nå er det slik at 23 av disse tunnelene heller ikke har FM-dekning. Å? Jammen da er det greit! Da er det ikke noe problem med sikkerheten, må vite. For med FM har vi absolutt og full ivaretagelse av sikkerhet. Det var disse atten der vi har P1 på FM. Det kommer DAB i nitten av dem – de atten pluss en til, og det krever ikke at folk skifter til NRK P1, det vil komme på samtlige kanaler.

Har NAF foretatt noen gallup blant sine medlemmer:

  • Hvilken eller hvilke FM-kanaler foretrekker du å lytte på i bilen (evt. hermetisk musikk som CD, minnepinne etc.)?
  • Hvis du ikke vanligvis lytter til NRK P1, hvor vanlig er det at du slår over radioen til NRK P1 når du kjører inn i en tunnel? [ ] Sjelden eller aldri, [ ] Noen ganger, [ ] Bestandig.
  • Når var forrige gang du endret kjørerute eller gjorde andre signifikante endringer på grunnlag av en trafikkmelding du hørte over P1 FM?

Så det finnes en mann som ikke har fått installert sin mottaker på skikkelig måte. Om det står tusenvis rundt ham med mottakere som fungerer helt flott, er likevel hans ikke-fungerende radio det som beviser at DAB ikke fungerer, og NRK må tvinges til å fortsette med FM-sendinger inntil…

Inntil hva? Inntil bilverkstedene har lært seg å installere DAB-adaptere på skikkelig måte? Inntil folk har lært seg at hvis de har en radio uten Service Following (DABs variant av RDS) må de trykke på ‘Kanalsøk’ når de kommer inn i en ny region? (Også her var det en person som krysset tre regioner.)

Også jeg kjøpte min siste DAB-radio gjennom et firma som i sitt navn angir at ‘bilradio er det vi er spesialister på’. Selv med fri sikt til senderen fikk jeg ikke inn signaler – det kan ikke ha vært forbindelse mellom antenne og radio overhodet! Jeg nektet å godta det, og en annen ansatt gjorde en full reinstallering av antenna – og med ett kunne radioen fange opp stabile signaler langt ut i de ‘hvite områdene på kartet’ som ikke engang har Radiomottak.

Å insistere på at radioen og antenna er korrekt installert bare fordi du har betalt noen for å gjøre det, kan enkelt motbevises av de tusenvis som står rundt med mottakere som fungerer helt fint der din radio svikter.

– Signalet faller bort, ikke bare i tunneler, men selv på tilsynelatende helt åpne strekninger‘. Jada, også i de 23 tunnelene fra Oslo og Kristiansand som ikke har FM-deking faller DAB-signalet ut, men hvis vi ikke nevner det som et DAB-problem, da får vi ikke en så god sak ut av det. Og at 19 av 18 med FM-dekning ganske snart også har DAB-dekning betyr heller ikke noe for hvor stort ‘DAB-problemet’ er: Utfall er utfall, uansett.

Det har vært så mange ganger det siste året, senest med denne Aftenposten-journalisten, at lytteren ikke forstår bruken av radioen. De vet ikke at uten DAB-ens RDS-ekvivalent, Service Following, må du trykke på kanalsøk-knappen når du kjører inn i en ny region. Det har vært så mange ganger at folk klager over at det ikke er dekning på veien til hytta, det hadde jo FM – og så viser det seg at NRK P1 på FM har dekning, og nå har alle NKR-kanalene det på DAB, men det var det man klaget på: Det er ikke P4-dekning! Det var blitt lovt like god DAB-dekning som NRK P1!

Når Jan G. Langfeldt fra Ski ‘selv på tilsynelatende helt åpne strekninger’ mister signalet kan det være helt sant. Og forventet. Skift til NRK P1, da er sjansene mye større for at du har signal. Trykk på kanalsøk-knappen hvis du nettop har entret en ny region, da er sjansene større for at du har signal. Og ikke stol på at kanalsøk-funksjonen setter opp forvalgs-knappene for deg!

Én side ved DAB-dekning har den jamne lytter god unnskyldning for å misforstå – det har praktisk talt ikke vært nevnt i media: Dekning og signalstyrke er ikke det samme.  Hadde utbyggerne snakket rett ut om forskjeller i signalnivå på DAB og FM (i hovedsak: ligger signalet rett over minimumskravet, eller skyhøyt over?) ville det gitt folk litt mer realistiske forventninger – men det ville gitt DAB-antagonister skikkelig vann på mølla! Selv om du ihht. internasjonale standarder har dekning som på FM, betyr det ikke at du har mottakingsforhold som på FM. Ligger singnalstyrken rett over minimum må du være nøye i valg og installasjon av både radio og antenne – det stilles langt sterkere krav til mottakerutstyr enn om signalet ligger 40 dB over minimuskravet. Vesentlige områder ligger bare hårfint over minimumskravet for DAB, mens en svært stor del av landet har FM-signaler langt over minimum.

Det betyr at lytteren må tenke annerledes. Når Torkel Hasle løser mottaks-probemene ved å erstatte den enkle klistrelappen på innsiden av ruta med en antenne utenpå ruta med induktiv kobling gjennom glasset, viser det hvor lite som skal til for å forbedre mottaket. Jeg har likevel en mistanke om at utstyret ikke helt oppfyller de tekninske kravene ihht RPC5, og at han ikke vil ha stabilt mottak helt ut til ytterkanten av Radiomottak-området.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *