2016-05-29 lokalradio.no: FrP inviterer til folkemøte om FM-slukking

(Møtet fant sted 2. juni. Nea Radio har forhåndsomtale av møtet samme dag: FM eller DAB?)

Foruten initiativtakerne (som jeg tror var Selbu FrP), de inviterte gjestene Ib Thomsen fra FrP og Mari Hagerup fra Digitalradio Norge, de inviterte representantene for Nea Radio (som ga en presentasjon av hvordan de arbeider og hvilke problemer de ser) var ‘Folket’ representert ved undertegnede pluss én person til, en lokalpolitiker med tidligere fartstid i Selbu FrP (men som nå har skiftet parti).

Det kan knapt sies at det ble noen stor debatt. Kanskje det mest interessante for undertegnede var at FrPs Ib Thomsen på direkte spørsmål om han mente at NRK skulle pålegges, tvinges til, å fortsette FM-sendiger dersom de selv ikke ønsket det. Svaret var klart: Nei, Thomsen ønsker ikke at noen skal tvinges til å bruke en teknologi de ikke ønsker å bruke, og det gjelder også NRK.

I debatten om FM-slukking betyr det at vi kan holde NRK fullstendig ute: Dersom NRK ikke ønsker å fortsette på FM (og det ønsker de ikke!) er det helt greit for Ib Thomsen at de avslutter sine sendinger.

Det er trekvart år siden det ble klart at de aller fleste lokalradiostasjonene får automatisk forlenget sine konsesjoner med fem år, så heller ikke de påvirkes av noen FM-slukking i 2017.

De vi står igjen med er de få radiostasjonene i storbyene som ikke får fornyet/forlenget sine FM-konsesjoner når kontrakten løper ut – men som har et tilbud på en lokal DAB-sender om å få fortsette sine sendinger over den. Og som nevnt i lokalradio.no: «Idiotisk å ikke la folket velge selv» er 18 av de 23 stasjonene som ikke får fortsette på FM etter 2017 selv pådrivere for slukking; det er bare fem lokalradioer totalt som ønsker å fortsette på FM men som ikke får lov.

Det må være helt klart: Ingen lokalradio får trukket tilbake noen som helst konsesjon. En konsesjon er helt eksplisitt en tidsbegrenset tillatelse til å drive radiosendinger. (Som regel er det slik også for konsesjoner på andre områder: De gjelder for et visst tidsrom.) Ingen har noe som helst krav på å få en kontraktsperiode utvidet når kontraktstiden er utløpt. Ingen kan ‘for evig og alltid’ blokkere fullstendig reallokering av en så viktig fellesressurs som et frekvensbånd. Det ligger ingen ‘tvang’ i å erklære at utløpt kontrakt er utløpt kontrakt. Dette er helt elementær avtalerett.

Ut fra den synsvinkel er det kanskje ikke så overraskende at det ikke var noen kjempeoppslutning om folkemøtet. Kontraktstiden for fem lokalradio-stasjoner i storbyene har utløpt, men hva så? Er det mye å diskutere? Når de dertil har et annet tilbud å gå til blir det enda mindre å diskutere!

Nea Radio-mannen ga et interessant innblikk i radioens posisjon i lokalsamfunnet. I hvert fall undertegnede ble noe overrasket over i hvilken grad lokalradioen er et sosialt fenomen: Ungdom møtes rundt radioen, og som gruppe ringer de inn hilsener og gratulasjoner til andre, har plateønsker osv. Denne typen sosial aktivitet ville være bortimot umulig dersom de satt med hver sin mobilradio med plugger i ørene og hørte på hvert sitt!

Det ble ellers påpekt at utbyggingen av DAB er betydelig mer kostbart enn å sette opp en ny FM-sender (Nea Radio har i øyeblikket ti sendere spredd ut i sitt dekningsområde) – men det må jo medgis at vi her snakker om en kapasitet på opp mot 20 kanaler, mot én for en FM-sender. Antallet kanaler formidlet når Nea skal stå som operatør for samtlige lokalradioer på DAB i Nord-Trøndelag sør for Namdalen og det meste av Sør-Trøndelag kan vise seg å bli større enn én… spesielt når nye stasjoner ikke behøver å investere i eget senderutstyr og ha driftspersonell for senderen vil terskelen for å starte opp være betydelig lavere enn med FM.

Et vesentlig punkt i kostnadsoverslagene for en DAB-sender var framføring av internett-linje for mating av senderen; det kan ha en ikke ubetydelig prislapp, om senderen skal plasseres på det sted som passer best for signalutbredelsen, langt fra noen digital allfarvei. På konkret spørsmål (fra guess who) om hvor mye dyrere dette var for DAB enn for FM, ble det nikket bekreftende – kostnaden var akkurat den samme for en FM-sender som for en DAB-sender. Så jo, det er korrekt, det punktet er ikke relevant som en merkostnad ved DAB-utbygging!

Til sist bør nevnes at en årsak til at ‘folkemøtet’ i praksis ble en gruppesamtale var at det var herlig forsommer-vær. De som eventuelt vurderte om de ville stenge seg inne i et dystert møtelokale framfor å nyte været på terassen må være unnskyldt for å ha valgt sistnevnte alternativ. Men realiteten er at med åtte mennesker totalt, arrangører, inviterte og frammøtte summert, ble møtet flyttet ut på terassen utenfor kafeen, slik at også vi fikk nyte juni-kvelden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *