2016-01-20 Foreningen Norsk Lokalradio: Når sekundærbehovene blir viktigere enn primærbehovene

Lokalradio-miljøet i Norge er splittet i to ulike forbund: Norsk Lokalradioforbund (NLR), som er til dels ekstremt kritiske til DAB (særlig forbundets webredaktør og journalist Kyrre Dahl), og Foreningen Norsk Lokalradio, som arbeider aktivt for en modernisering av radiomediet. Ved etablering av Foreningen Norsk Lokalradio var en vesentlig begrunnelse den sterke motstanden digitaliseringen møtte i det gamle Lokalradioforbundet.

Her hevder daglig leder i Foreningen Norsk Lokalradio, Øyvind Bischoff Mangerud, at holdningene i Norsk Lokalradioforbund er ødeleggende for deres medlemmers framtid, og siterer tidligere og nåværende uttalelser fra NLR, for å påvise inkonsistens og problemfokusering framfor å se muligheter.

Mangerud identifiserer ikke eksplisitt hva som ligger i ‘sekundærbehovene’, men det skinner klart gjennom at han indirekte referer til NLRs intense kamp for å bekjempe DAB: ‘En del stasjoner har også fått en overbevisning om at en Regjeringsbeslutning og en flertallsbeslutning på Stortinget vil bli reversert i siste sekund’.

Han – i likhet med undertegnede – er svært skeptisk til den enorme vekten disse sekundærbehovene har fått. På noen års sikt kan det ha en sterkt negativ effekt på de lokalradioer som er samlet i NLR og som holder seg til NLRs filosofi, og i særdeleshet den redaksjonelle linje på Lokalradioforbundets nettsted lokalradio.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *