Beredskap: Trafikkmeldinger

I FM-nettet har en sender mulighet for å bryte inn med en trafikkmelding for f.eks. informere om større trafikkulykker, tunneller som må stenges osv.

På samtlige kanaler

På FM får du trafikkmeldingene kun hvis du lytter til radiokanalen der meldingene formidles – NRK P1, ‘beredskapskanalen’. På andre kanaler hører du ikke meldingene. I et DAB-nett sendes trafikkmeldinger ut på samtlige kanaler i signalpakken, både i regionnettet og riksnettet. Meldingene sendes ut omtrent som en egen programkanal (med spesiell merking), og DAB-radioen kan flette den inn i kanalen du lytter på. Dette øker sjansene betydelig for at du mottar meldingen. Systemet kan også brukes til Sivilforsvarets ‘Viktig melding – lytt på radio’-beskjeder: De kan bryte inn i radiosendingen uansett hvilken kanal du lytter på.

Utenlandske turister og yrkessjåfører

Det er gjentatte ganger reist bekymring om utenlandske biler uten DAB-radio som kommer til Norge, og som ikke lenger kan motta disse meldingene:

Ib Thomsen (FrP): At bilister ikke nås med livsviktige trafikkmeldinger er samfunnskritisk. Det vil også innebære en fare at turister og ikke minst yrkessjåfører fra utlandet ikke vil kunne lytte til radio i Norge og motta meldinger’.

Per-Gunnar Skotåm (Rødt):Det ble også brakt inn nye momenter som muligheten til å varsle befolkninga ved alvorlige hendelser over radio, samt at hundretusener av bilturister til Norge vil få tause radioer om de kommer fra land hvor dette skiftet kommer først om 4-5 år‘.

I leserkommentarer blir dette argumentet svært ofte trukket fram.

Norsk ikke er noe verdensspråk, og meldingene gis på norsk. Det burde vært gjennomført en gallup blant langtransport-sjåfører på norske veier:

  • Forstår du norsk tilstrekkelig godt til at du vil få med deg en trafikkmelding på norsk?
  • Hvor ofte lytter du på FM-radioen din innstilt på NRK P1, der meldingene formidles?
  • Kan du vise hvordan du slår av og på slike nødmeldinger på radioen din? Vet du med sikkerhet at de er slått på akkurat nå?
  • Når var siste gang du hørte en norsk nødmelding på NRK P1 mens du kjørte?
  • Når var siste gang du hørte en slik melding som gjorde at du gjorde noen endringer, f.eks. i kjørerute?
  • Har du DAB-radio/adapter i bilen, eller planer om å anskaffe det?

Jeg er fast overbevist om at en slik gallup ville vise at norske trafikkmeldinger på NRK P1 har minimal betydning for utenlandske yrkessjåfører i Norge!

Erfaring fra andre situasjoner viser at svært mange sjåfører fra Øst-Europa overhodet ikke behersker norsk, eller svært lite. Danske sjåfører kan forstå meldingene – men Danmark har bedre utbygget DAB enn Norge, og sjansene for at de har DAB-mottaker er stor, og raskt økende.

En rekke polakker har livnært seg som langtranportsjåfører på ruter til Norge. Etter en sen DAB-oppstart har DAB hatt en sterk vekst i Polen, og en håndfull kanaler finnes kun på DAB-nettet, som skal være utbygget til å dekke hele landet innen 2020. Insentivet for å installere DAB-radio eller adapter i vogna relativt sterkt.

For transporter ned gjennom Europa: Tysklands DAB-sendinger er i rask vekst, og flere enkelt-stasjoner har lagt FM på hylla. Nederland har et stort DAB-tilbud, Sveits har klar framdriftsplan for slukking av FM-nettet, Italia har et stort DAB-tilbud.

En langtransport-sjåfør er ikke avhengig av DAB-radio/adapter, men det vil øke info- og underholdnings-tilbud og kvalitet vesentlig i mange land. Frankrike har foreløpig lav DAB-dekning, men 64 av de 100 kanalene som var på DAB ved sist årsskifte sendte kun på DAB, ikke på FM. I Norge kan både turister og yrkessjåfører høre BBC News hver eneste kveld, de kan lytte til et godt utvalg jazz eller klassisk musikk, samt en rekke kanaler med mer moderne musikk, uten spesielt mye prating. Men de vil få inn trafikkmeldingee, om de forstår dem eller ikke.

Med andre ord: Sjansene for at en betydelig andel av både turister og yrkessjåfører har DAB i bilen vil øke drastisk i løpet av de neste to til fem år. Sjansene for at de lytter til en DAB-kanal, og dermed får trafikkmeldingne, vil være langt større enn til at de lytter til NRK P1.

I kravene om å beholde FM blir det slått fast som et udiskutabelt faktum at bilturister ikke har DAB-radio i bilen. Prosentandelen nybiler som leveres med DAB-radio er signifikant høyere i Storbritannia enn i Norge. Innen få år er DAB etablert standard i hele Europa. Eiere av eldre biler vil ønske tilgang til DAB-kanaler, og DAB-adaptere vil bli installert i svært mange av dem. I den grad manglende DAB i bilene er et problem (som det reelt ikke er!) er det totalt forsvunnet innen fem år.