Beredskap: Til sjøs og i fjellheimen

Beredskap til sjøs

Flere aktører har stilt spørsmål om DAB-dekningen utenfor kysten er så god som dekningskartene viser, og om eventuell svikt her kan medføre redusert sikkerhet, særlig for fiskeflåten, f.eks. i artikler på lokalradio.no. For en signifikant andel av kysten har man (pr mai 2016) bekreftet teoretiske beregninger gjennom praktiske målinger, både fra Hurtigruta og med hjelp fra Rednigsselskapets båter. Målingene er ikke fullført, men er i gang.

Det kan reises spørsmål om hvilken beredskapsmessig betydning FM- eller DAB-dekning har til havs. Både FM og DAB formidler generell informasjon. Ei fiskeskøyte så langt til havs at den ikke mottar DAB-signaler vil ubetinget være så langt ute at heller ikke tyfon-signalene ‘Viktig melding – lytt på radio’ vil bli hørt. Radiomeldinger vil kun bli hørt dersom skøyta har en radio som kontinuerlig lytter til NRK P1, og som det er FM-dekning for i dag. Situasjonen i dag er som i tunnelene: Med FM er forutsetningen at radioen er innstilt på NRK P1, med DAB er forutsetningen at radioen er innstilt på én av de rundt femten kanalene i regionblokka.

Så kan vi spørre: Hva bruker egentig fiskerflåten FM-nettet til?

Har en fiskerbåt problemer, får den ingen hjelp av at NRK P1 sender ‘Norgesglasset’ eller ‘Reiseradioens fredagsekstra’. Er det værmeldingene på NRK P1 som er dramatisk mye bedre enn den kontinuerlige vær-kanalen NRK Vær på DAB? Jeg vil tro at det som angår en fiskeskøyte har fiskeren satt seg inn i før han legger fra kai! Dessuten er værmeldingene på NRK P1 slett ikke som de var for femti år siden: I dag sendes en morgen-værmelding kvart på seks. Så er værmeldingen taus i atten timer, fram til midnatt, når det fortelles om morgendagens vær. Detaljeringen i disse værmeldingene kan være dramatisk lavere enn det som er nyttig for både fiskere og andre: Når f.eks. alt nord for Trøndelag blir avspist med to korte setninger (‘Nord-Norge: Til dels pent vær sør for Salten, i Øst-Finnmark skyet og regnbyger. Ellers litt sol, men også lokale regnbyger’ – i St.Hans-helga 2016), da vil nok en fisker foretrekke detaljene som formidles av NRK Vær på DAB!

VHF-en er nok hundre ganger viktigere for sikkerhet og nødsituasjoner: Den er toveis, så båten kan anmode om hjelp. Den har en nødkanal som er kontinuerlig overvåket, dag og natt. I tilfelle brått, uventet værskifte kan båten innhente værinformasjon for akkurat sitt område, akkurat når det skjer, ikke vente i mange timer på en diffus, generell værmelding for fastlandet.

Jeg har vanskelig med å se for meg en eneste case study der FM NRK P1 er essensielt for sikkerheten om bord på ei fiskeskøyte, og i særdeleshet at forskjellen mellom DAB-dekning og FM-dekning er det bestemer sikkerhet eller usikkerhet. Jeg kan langt mer se for meg en case study der NRK Vær på DAB bidrar til øket sikkerhet!

Beredskap i fjellheimen

Tilsvarende argumenter blir brukt om at FM-stengingen reduserer sikkerhet i fjellheimen, fordi fjellvandrere ikke får tilgang til værmeldinger. Per Morten Hoff i IKT Norge uttaler i Dagbladet i mars 2016 at ‘Min påstand er at DAB svekker beredskapen og fra neste år når FM er stengt risikerer vi flere ulykker og leteaksjoner i fjellet og på sjøen‘. Dette presenteres sammen med en uttalelse fra Jan Erik Reiten, driftssjef i DNT Oslo og Omegn – ‘Han forteller at Turistforeningen benytter nettradio på alle sine betjente hytter, fordi radiosignalene dit ofte ikke er gode nok’.

To punkter er essensielle for dette spørsmålet: På DNTs betjente hytter er FM-signalene så dårlige at man ikke kan basere seg på dem for å høre på værmeldingen; man må bruke mobil-striming. Det er vanskelig å forstå at å slå av FM-nettet, som likevel ikke er brukbart til værmelding og andre meldinger, skal svekke beredskapen.

Punkt to illustreres ved å se på dekningskartet for Regionblokka: For å gi maksimal arealdekning er sendepunktene gjerne plassert høyt og fritt, og dekningsområdet strekker seg betydelig inn i fjellheimen. Her vises dekningskart for Telenors 3G/4G-nett sammenlignet med DAB Regionblokk (der værkanalen sendes) i Breheimen:

      

I tillegg til at arealet dekket av mobilnettene er en brøkdel av DAB-dekningen, er det aller meste av mobildekningen i lavlandet, langs bilveier og bebyggelse. Det er neppe på slike steder ‘ulykker og leteaksjoner’ finner sted; de er dominert av områder som er ‘hvite flekker’ på mobilkartene.

Dekningskart for FM NRK P1 er ikke alminnelig tilgjengelig, men når Turistforeningen angir at de må bruke nettradio for å høre værmeldingen indikerer det at FM-dekningen, selv for NRK P1, i fjellområdene er enda dårligere enn mobildekningen.

Selv med bedre mobildekning i fjellet ville det oppstått et annet problem på lengre fjellturer, f.eks. hytte-til-hytte-vandring mellom ubetjente hytter: Mobiler er gjerne så strømkrevende at de må lades opp daglig, og de er ikke utstyrt slik at man kan putte en pakke ekstra batterier i ryggsekken, slik man kan med en DAB lommeradio. Det må bemerkes at et betydelig antall betjente DNT-hytter har en mobilmast i umiddelbar nærhet til hytta, trolig satt opp primært som et servicetilbud for gjester som overnatter på hytta.

Vi har to uavhengige mobilnett. I et gitt område kan det være dekning for det ene nettet, men du har abonnement i det andre. For nødsamtaler (112) er dette uten betydning, men der er verken FM eller DAB aktuelle uansett.

Som med beredkapen til sjøs: Kan vi tenke oss ett eneste (realistisk) scenario der man unngår ulykker og leteaksjoner, fordi turgåerne og båtfolket med hjelpebehov hadde en fungerende FM-radio og lyttet til NRK P1? Finnes det noen statitikk, eller rapport overhodet, om faktiske ulykker eller leteaksjoner som ville vært unngått dersom personene kunne lyttet til NRK P1 og unngått ulykken/redningsaksjonen, men gjorde det ikke? Jeg ville blitt eksepsjonelt overrasket om det overhodet finnes. Kanskje for en generasjon siden, da radioen sendte værmeldinger diverse ganger utover dagen, og man kunne ha lagt om ruta om man hadde visst at uværet hadde skiftet retning og styrke, men den gang hadde vi langt fra den FM-dekningen i fjellet som vi har i dag. I dag har vi ikke værmeldinger på NRK P1 som har noen reell verdi for fjellgåere.

Det synes som at argumentet om redusert beredskap i fjellet når NRKs FM-sendinger slås av er dårlig fundert.