Beredskap: Sivilforsvarets tyfoner

Styring av signalene for ‘Viktig melding – lytt på radio’ (tidligere også ‘Flyalarm’ og ‘Faren over’) har i Norge blitt formidlet fra alarmsentralene til den enkelte tyfon over en egen underkanal på NRK P1s FM-nett, som har dekket praktisk talt hele landet.

Andre land formidler styresignaler over andre nettverk: Signalene som brukes for ‘radiostyrte klokker’ i Norge er levert av en sender på 77,5 kHz (‘DCF77’, ekstremt lav langbølge, som trenger gjennom det meste av murvegger og fjell) i Frankfurt. I signalpakken fra Frankfurt ligger også styring av Tysklands tyfoner.  (Vi har ingen tilsvarende sender i Norge; dette nevnes primært for å illustrere at Tysklands sivilforsvars-tyfoner er uavhengige av FM-sendere.)

Sverige var tidligere ute enn Norge med utbygging av et telefonsystem for nød-etatene, med samme teknologi som vi nå har tatt i bruk i Norge (‘Tetra’). Dette nettet formidler styresignaler til det svenske sivilforsvarets tyfoner. Å kopiere denne løsningen er en av de mest aktuelle alternativene i Norge.

Det er fullt teknisk mulig å formidle styresignalene over DAB-nettet. Også andre løsninger kan tenkes, f.eks. med et eget nett sendere på lav frekvens (tilsvarende DCF77), helt uavhengig av andre tjenester.

I skrivende stund er det ikke offentliggjort noe vedtak om hvilket alternativ som vil bli valgt her i landet. Det er er kun snakk om valg av løsning; det finnes flere ulike fullgode alternativer.