Beredskap: Sabotasje

Fysiske angrep mot sendere

Sabotasje kan være rettet direkte mot senderen, men kan også f.eks. bestå i angrep på matelinja til et sendepunkt. For sendere som er matet over kabel er dette en trussel man må forholde seg seriøst til. Risikoen for sabotasje mot matelinja, strømforsyningen eller fysisk sender, er også en trussel mot FM-senderne, og blir ikke prinsipielt større mer DAB; den blir til dels signifikant mindre. Kulturministeren opplyser også at ‘I tillegg har NRK opplyst at de har installert nødstrømsystemer på større deler av DAB-nettet enn på FM-nettet’. En rekke av de store senderne har også to uavhengige matelinjer, slik at om saotører rammer den ene matelinja kan den andre fortsatt være operativ.

Omlag halvparten av DAB-senderne mates fra satellitt. Sabotasje mot slik mating er lite realistisk. Alle sendere mates direkte: Der sabotaje mot en FM hovedsender kunne stoppe også alle omformere som fikk sine signaler fra denne senderen (enten direkte eller via hjelpesendere)

Støysendinger

Digital transmisjon er langt mer robust enn analog signalering mot både ‘naturlig’ støy, og sabotasje med støysender.

En tilstrekkelig sterk støysender kan overdøve enhver kringkasting, det være seg FM eller DAB. Siden DAB-signaler ofte mottas fra et ‘kor’ av sendere i ulike retninger, kan en retningsvirkende antenne brukes til å undertykke signalene fra en mer beskjeden støysender, og fange opp signaler fra DAB-sendere i andre retninger.