Beredskap: Hjemmebygging av radiomottaker

Å bygge sin egen DAB-mottaker er ikke realistisk

Det er, helt korrekt, påpekt fra flere hold at i en ekstrem krise er det ikke mulig å sette sammen sin egen DAB-radio for å lytte til en moderne utgave av «Stemmen fra London». En DAB-mottaker, liksom en mobiltelefon eller en GPS-mottaker, er ikke et hobbyrom-prosjekt. Dette har blitt anført som et argument mot å legge ned FM-nettet.

Å bygge en FM-mottaker

Heller ikke å bygge en FM-radio basert på diskrete komponenter er noe mange vil være i stand til i en krisesituasjon: Å designe radioutstyr for frekvenser på 100 MHz krever gode kunnskaper og mye erfaring. En FM-mottaker er betydelig vanskeligere å designe og bygge enn en AM-mottaker.

En hobbyist (med noe erfaring) kan kanksje lodde sammen et ferdig byggesett for en FM-mottaker på en forhånds-produsert printkort for formålet. Sjansene for at slike byggesett i en alvorlig krisesituasjon skal være mer tilgjengelige enn ferdigbygde radioer er ganske små. Uten ferdige byggesett: Det man får tak i av tilfeldigere kondensatorer, transistorer, lakkert kobbertråd etc. er trolig svært begrenset, og ganske variabelt: Å kunne beregne spoler for å matche tilgjengelige kondensatorverdier slik at man treffer rett frekvens er ikke noe enhver kan gjøre på gutterommet. Og hvor stor andel av befolkningen sitter på en egnet elektronikk-loddebolt (og kunnskap til å bruke den)?

Likevel: Hvor er behovet? Ulike anslag over antall FM-radioer i norske hjem ligger mellom 9 og 30 millioner apparater. Så skal det være et argument for å fortsette FM-kringkasting at i en nødsituasjon kan man bygge enda flere! Er det noe fornuft i et slikt argument?

Det er naturligvis inspirert av at under 2.verdenskrig ble alle radiomottakere konfiskert av okkupasjonsmakten, og motstandsbevegelsen bygget krystallmottakere i all hemmelighet. Hvor realistisk er er slikt beslag i dag? Dagens okkupant måtte demontere radioer fra mange millioner biler, finne alle kulepenner og minnepinner og hodetelefoner og klokkeradioer med FM-radio. En viss periode var det populært å ha kjøkkenskap med integrert radio, og der det enda finnes måtte skapene demonteres. Alle gamle avdankede mobiltelefoner med FM, alle skrotede Walkman og Discman-spillere med FM, alle hjemmekino-forsterkere med FM måtte beslaglegges … Prosjektet er totalt urealistisk; det ville være umulig å oppspore alle mottakere, lett å gjemme noen unna.

Hvis okkupanter eller andre myndigheter ønsker å hindre befolkningen i å høre radio er det et dårlig trekk å forsøke å konfiskere mottakerne. Å ta over (og eventuelt stenge) senderne, eller senderstrudio, er langt enklere.

Dersom tanken bak egenbygde FM-mottakere er å kunne motta sendinger fra motstandsbevegelsen, kan man ikke under en alvorlig krise forvente tilgang til de store hovedsenderne: Den moderne «Stemmen fra London» formidles ikke over Tryvann eller Vassfjellet. En hemmelig FM-sender har ikke mulighet for å dekke noe nevneverdig område; om målet er å sende meldinger til eller fra motstandsfolk som ligger i skjul den vil neppe rekke vesentlig lenger enn en walkie-talkie. Man når ikke store befolkningsgrupper med en hjemmesnekret piratsender.

Å bygge en AM-mottaker

Dersom man mener seriøst at publikum i hemmelighet skal bygge mottakere uten at styrende makter er klar over det, er eneste realistiske mulighet å basere seg på AM. Da kan en batteriløs mottaker bygges med en liten håndfull grunnleggende komponenter:

krystallmottaker

Konstruksjonsveiledningen denne er hentet fra angir verdiene for de fem kondensatorene, og hvor mange viklinger lakket kobbertråd man skal gjøre for dobbelt-spolen. Dioden er nærmest vilkårlig. Denne mottakeren dekker (med de oppgitte kondensator-størrelsene og antall viklinger) langbølge- og mellombølge-området. Dreiekondensatoren er eneste komponent som ikke kan smugles i en konvolutt. I ekstreme fall kan den erstattet av en fast kondensator, og mottaksfrekvensen reguleres ved å skru inn/ut en jernskrue i spolen. Dette er en mottaker som reelt kan fange opp «Stemmen fra London» på langbølge!

Denne mottakeren kunne være aktuell i en ekstrem krisesituasjon, langt mer enn å håpe på at det da skal være tilgang på JostyKit byggesett!