Beredskap: Avhengighet av GPS

Eksakt synkronisering av sendere

DAB-sendere krever svært presise tidssignaler, slik at alle sendere av samme signalpakke starter hver bit på eksakt samme tid. GPS er én kilde til klokkesignaler med presisjonen DAB krever, men ikke den eneste mulige kilden. Tilsvarende signaler kunne f.eks. hentes fra Glonass, fra det kommende Gallileo eller andre kilder.

Senderne må ha sine egne ekstremt presise klokker, og tidssignalene fra GPS brukes til finjustering. Hvis GPS-signalet faller ut, kan senderne over tid ‘komme i utakt’. Så lenge en mottaker kun hører en enkelt sender, eller én sender er vesentlig sterkere enn de andre, vil mottaket fortsette å fungere. En lytter som mottar omtrent like sterkt signal fra to ulike sendere vil etter hvert få problemer med mottaket hvis senderne glir fra hverandre.

Det er hevdet at avhengighet av GPS gjør at beredskapen svekkes. F.eks. uttaøer FrPs Ib Thomsen til lokalradio.no den 19.mai, fire måneder etter at GPS-signalene var falt ut, og det var meldt i et stort antall aviser at NRKs nettverk ikke var påvirket: ‘At DAB er avhengig av at GPS-systemet fungerer svekker beredskapen til DAB vesentlig. Ved krig og kriser er det en kjensgjerning at GPS-signalene kan bli slått av eller prioritert til militære formål.’

(lokalradio.no presenterer dette som om det skulle være et element i Thomsens skriftlige spørsmål til kulturministeren, levert 11. mai. Dette er ikke tilfelle; lokalradio.no har flettet dette og flere andre utenforliggende problemstillinger inn i omtalen av spørsmålet til kulturministeren.)

Svikt i GPS-signalene i januar 2016

Avhengigheten av GPS ble satt på en praktisk prøve i januar 2016, da GPS-signalene forsvant for en periode. Det førte til at det lokale DAB-nettet i Oslo ble taust. DAB lokalradioer med minimale budsjetter og kommersielle radioer med krav til avkastning, velger ofte billigste løsning, uten å ha noen sikring i form av en alternativ synkroniseringskilde. Disse kanalene har svært begrenset beredskapsmessig betydning.

NRK har derimot alternative løsninger, og ble overhodet ikke påvirket av GPS-problmene.

Det hindrer ikke politikere i månedsvis etter hendelsen å agitere som om NRKs sendinger ble forstyrret av bortfallet av GPS-signaler. Det er faktisk og udiskutabelt feil.