Beredskap

Dette er den diskusjonen som har sterkest preg av FUDding – å spre frykt, usikkerhet og tvil (Fear, Uncertainty, Doubt). Fra en gang i løpet av 2015 har det seilt opp som kronargumentet mot at NRK avslutter sitt FM-tilbud: Det blir hårdnakket hevdet at beredskapen vil bli alvorlig svekket dersom NRK kringaster med DAB-teknologi framfor med FM-teknologi.

De punktene der beredskapen angivelig svekkes omfatter ihvertfall følgenede punkter:

Kulturministeren (og andre) har i flere omganger svart på de aller fleste punktene, og vist til hvordan beredskapen tildels er markert bedre når DAB-nettet er på plass, og har vist til å at flere av kritikkpunktene er grunnløse. Likevel velger både politikere og andre interesse-grupper stadig å ignorere de svar som blir gitt, og gjenta de kritikken på nytt og på nytt, som om svarene aldri var blitt gitt, og uten argumenter som diskvalifiserer dem.