Ofte stilte spørsmål om mobilradio

Hvor mange GB må jeg ha i abonnementet mitt for å bruke mobilradio?
Hvorfor bygges ikke mobilnettene ut i stedet for å bygge ut DAB?
Får vi ikke mer enn tilstrekkelig kapasitet når 5G kommer?
Telenor Mobil hevder at LTE i 800 MHz-båndet gir bedre dekning, og går lettere gjennom murvegger!
Løser ikke NRKs radio-app problemene med manglende dekning i tunneller og hull i dekningen?
Hvorfor forteller media om 200 Mps overføringshastiget på 4G hvis maksimalgrensen er 25 Mbps?
Hvorfor bygges ikke mobilnettet ut for å øke kapasiteten?
Finnes det noen oversikt over hvilke frekvenser som er ledige og kunne vært brukt til mobil?