2G, 3G, 4G, …

‘Generasjon’-angivelsene (‘G’ står for ‘generasjon) skulle være så enkle og entydige: Første generasjon, 1G, var de analoge mobilnettene, som Nordisk MobilTelefon, NMT.

NMT var verdens første automatiske og celle-baserte mobiltelefon-stystem. Også før den tid (1981) hadde vi mobiltelefoner: Du kontaktet et manuelt sentralbord som ‘for hånd’ opprettet samtalen for deg ved å sette inn plugger og vri på de vendere. Flyttet du deg ut av senderens område, mistet du forbindelsen: Det var ikke et ‘cellulært’ nettverk. Iblant betegnes disse manuelle, ikke-cellulære mobilsystemene 0G (nullte generasjon).

GSM var den første digitale mobilteknologien med internasjolnal utbredelse, og ble betegenet andre generasjon, 2G. GSM var primært utviklet for samtaletrafikk, men fikk utvidelser som betydelig forbedret datakapsiteten.

Likevel: GSM-arkitekturen var dårlig egnet for datatrafikk, og det ble utviklet helt nye protokoller, uavhengig av telefoni-nettverket. Dette ble til tredje generasjon, 3G – først med UMTS, siden med utvidelser kalt HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ … (I andre land kan du finne enda flere varianter.) Alle 3G-alternativer er rene datanettverk – samtaletrafikk går stadig over 2G-nettene.

Store framskritt i modulasjonsteknologi, samt erfaringer man fikk gjennom noen års bruk av 3G-nettene, ga grunnlag for en komplett overhaling av en rekke ulike del-teknologier. Dette ble til fjerde generasjon, 4G – LTE. Praktisk talt alle aspekter er kritisk vurdert og redesignet. I motsetning til 3G, der utvidelsene kom litt ustrukturer og uryddig, har man man i LTE definert et omfattende rammeverk, et sett prinsipper for hvordan framtidige utvidelser skal føyes sammen med det man har i dag. Herav navnet: Long Term Evolution, Langsiktig utvikling.

På lang sikt tar LTE mål av seg til å erstatte samtlige tidligere mobilnett, inkludert GSM og dets samtaletrafikk. Slik IP-telefoni i dag erstatter ISDN/POTS, gjerne kalt VoIP, Voice over IP, kan LTE-nettet overføre telefonlyd etter det som kalles VoLTE, Voice over LTE.

Les mer: