Signalpakker, blokker

Vi hører ofte om signalpakke, blokk og iblant de engelske betegnelsene ensemble og multiplex. Alle betegner det samme: En gruppe radiokanaler formidlet samlet over én sender. ‘Signalpakke’ (/ensemble) brukes oftest om innholdet og ‘blokk’ (/multiplex) om den tekniske utsendingen.

I Norge er det lagt opp til en struktur med tre ulike signalpakker/blokker: Én landsdekkende ‘Riksblokk’, en oppdeling av landet i sju regioner med hver sin ‘Regionblokk’ (som likevel for de aller fleste kanalene sender identisk innhold i samtlige sju regioner), og en finere oppdeling av landet i 37 lokalområder med hver sin blokk, med helt ulikt innhold fra det ene lokalområdet til det neste.