DMB – Digital Multimedia Broadcast

En DAB-blokk kan overføre 1152 kbps, litt over 1 Mbps, vilkårklige nyttedata til en mottaker. Vi kan fordele kapasiteten på seks 192 kbps MP2-kodede lydstrømmer (som da DAB var nytt), i atten 64 kbps AAC+ kodede lydstrømmer, i seks 64 kbps lydstrømmer pluss én videostrøm på 384 kbps – eller vilkårlig annen kombinasjon av lyd-strømmer, video-strømmer og andre data-strømmer.

Digital Multimedia Broadcast er en betegnelse brukt i DAB-verdenen for å indikere at det sendes annet enn lyd (‘Audio’) – først og fremst video. I en periode rundt år 2005 var det særlig i Sør-Korea mote blant ungdom å ha mobiler med DAB-mottaker som kunne vise TV-sendinger på mobil-skjermen, ‘mobil-TV’. Sendingene var som regel begrenseset til VHS-kvalitet, 240 linjers oppløsning, men det er tilstrekkelig når billedformatet er så lite.

Det ble gjort forsøk på etablering av mobil-TV også i Europa: Til VM 2006 i fotball i Tyskland ble 50.000 mobiler med DMB delt ut til deltakere og andre involverte, og alle de store kampene ble kringkastet over DAB-nettet på DMB-format.  I Norge fikk i 2008 et nystartet selskap, Norges mobil-TV AS, konsesjon til å formidle bl.a. NRKs kanaler over DAB i Oslofjord-området. Publikumsinteressen var svært laber. Tilbudet av mottakere beskjedent – det ble ikke integrert i mobiltelefonene på det europeiske markedet, så publikum måtte ha en egen DMB-mottaker, uavhengig av mobilen.

I dag kan vi regne DMB mobil-TV som tilnærmet dødt. Når NRK og kommersielle kanaler, og tilsvarende i andre land, går over fra FM-distribusjon til DAB kan vi forvente at flere mobil-produsenter vil erstatte FM-tuneren med en DAB-tuner. Flere av en-chip-DAB-brikkene på markedet handterer også DMB og kan levere et ferdig dekodet digitalt videosignal fra samme brikke. Det kan føre til en ny oppblomstring for mobil-TV, når brukerne innser at mobil-nettene ikke har kapasitet til ‘ubegrenset’ striming av individuelle video- og musikk-strimer til hver enkelt bruker; de som baserer seg på kringkastingstjenester får langt bedre kvalitet og stabilitet. Det er ingen garanti for at vi får noen slik mote, og det er ingen garanti for at noen kringkaster vil ta kostnadene ved å bringe det ut til hele landet.