Klagene til ESA

Norske meda har fra en gang i 2015 ‘flytt over med’ meldinger om stadig nye anklager fra ESA (EFTA Surveillance Authority), Eftas overvåkingsorgan for å sikre at Efta-land overholder de reguleringer som EU har satt for frihandel innenfor EØS-området. Man kan få inntrykk av at ESAs eksperter retter stadig hardere skyts mot DAB-nettet (eller -nettene) som bygges ut i Norge.

ESA: Ingen radioekspertise

Men ESA sitter ikke på radioteknisk ekspertise. Det er ikke ESA som har tatt noe initiativ. ESA har kun formidlet spørsmål formulert av klagerne (som i disse sakene i all hovedsak er norske lokalradioer og Norsk Lokalradioforbund). I de svar kulturdepartementet har gitt til ESA er ESA i stor grad «tatt i lære», og forklart hvordan ting faktisk fungerer. Man kan spørre seg hvorfor ikke klagerne, norske lokalradioer, hadde satt seg bedre inn i sakene før de leverte sine klager.

Når kulturdepartementet leverer sitt svar, har ESA selv like lite kompetanse til å vurdere de tekniske aspektene i svaret som de hadde til å formulere spørsmålene. ESA formidler svaret til klageren, og hvis klageren ikke tar saken videre, er saken avsluttet og død fra ESAs side.

Behandling av svaret fra norske myndigheter

Det er nettopp det som har skjedd med alle klagene hittil der ESA har opptrådt som postbud for norske lokalradioer: Når svarene fra norske myndigheter er levert, blir det bemerkelsesverdig taust om saken. I stedet for å bringe en melding om at klagen viste seg grunnløs, formuleres en serie nye klagepunkter som blir slått stort opp ved innleveringen: Nye kritikk mot Norge fra ESA! Når så svarene på den runden anklager kommer, og alt er grundig tilbakevist, blir de overskygget av nok en runde med nye ‘anklager’ – alt sammen fra de samme anklagerne, vel plantet i norsk lokalradio-miljø, ikke i ESAs organer.

NLR velger for noen klager å la «anonyme» lokalradioer stå helt eller delvis bak en ny klage, men det er liten tvil om at NLR kjenner godt til klagerens identitet (og trolig har medvirket i utforming av klagen). Kommentarer i mediene til den nye klagen er i all hovedsak basert på at ESA gir klageren fullt medhold på alle punkter, og erklærer f.eks. at utbyggingen av DAB-dekning i tunnelene «er ulovlig» (klage til ESA) før klagen overhodet er behandlet. Ingen konkret referanse til innholdet i klagen er angitt.

Åpenhet om innhold i klager og svar

Klagerne (dvs. lokalradioene og deres mediekanaler, f.eks. lokalradio.no) er som regel svært nølende til å avsløre det konkrete innhold, både i «ESAs» henvendelse til departementet, og i det svar som blir gitt: Det ville i så fall ha blitt avslørt på et tidlig tidspunkt i hvilken grad disse spørsmålene er styrt av smale egeninteresser, og i hvilken grad de tilbakevises med solid grunngiving.

Eksempel: Se 13 spørsmål fra ESA, der man finner både spørsmål og svar: Selv om denne klagen ble innlevert av Norsk Lokalradioforbund har lokalradio.no aldri formidlet noen link verken til spørsmålene eller til svarene, og aldri kommentert svarene; de forbigås i taushet. (At en artikkel, FM-nettet skal ikke slukkes, henviser, uten link, til svaret til ESA for å fortelle noe hele radio-Norge allerede «vet eller burde vite» kvalifiserer ikke som en kommentar til svaret!)

«Teknologinøytralitet»

I Lokalradioforbundets første klage ble det lagt stor vekt på teknologi-nøytralitet, og med det som argument stilte Lokalradioforbundet krav om at NRK ikke skulle få velge å skifte til DAB-teknologi, men måtte dømmes til å fortsette med FM-teknologi, mot sitt eget ønske – en forståelse av teknologi-nøytralitet som medfører NRK er forpliktet til å drive kringkasting med alle ulike typer teknologier, uten å kunne velgeDette er mildt sagt på tvers av vanlig tolking.

Det samme argumnetet brukes i den nye klagen: Dersom det tilbys DAB-dekning i tunneler som tidligere hadde FM-dekning – men ikke for lokalradioer – må det ‘i teknologi-nøytralitetens navn’ også, anno 2016, bygges ut FM-dekning for lokale FM-kanaler i de samme tunnelene, til tross for at dekning for NRK P1 i tunneler slett ikke er noe nytt. lokalradio.no skriver at ‘For en kommersiell lokalradio er det et ekstremt stort handikapp hvis dekningen faller ut i tunneler‘ – men det har den alltid gjort! Videre ‘har Statens vegvesen brukt inntil 1,1 milliarder kroner på ulovlig statsstøtte og kryssubsidiering for å gi de store radiokanalene dab-dekning i landets tunneler, samtidig som lokalradioene blir utestengt‘ (beløpet 1,1 mrd har blitt sterkt tilbakevist av Vegvesenet, men siden formuleringen sier inntil 1,1 mrd, kan klageren redde skinnet…) – men å kategorisk hevde at ‘lokalradioene blir utestengt’ er slett ikke korrekt: Dersom de velger å satse moderne teknologi, anbefalt av EU og EBU, vil de kostnadsfritt få dekning i alle tunneler der andre DAB-kanaler har dekning (meldt på Lokalradioforbundets egne nettsider: Installerer lokal DAB vederlagsfritt i tunneler).

Det synes som om lokalradioene nå, fem-seks år før FM-konsesjonen utløper, vil forsøke å tvinge gjennom en utbygging av FM-sendere i tunnelene som aldri har vært der tidligere, og som uansett ville ta flere år å gjennomføre. Nærmere ‘Å gi havre til en døende hest’ kommer man neppe…