DAB lydkvalitet

Så lenge DAB ikke var alminnelig tilgjengelig for det store flertall av nordmenn, erklærte mange DAB-antagonister at lydkvaliteten i DAB-radioene var elendig. Da vi begynte å få DAB-dekning og DAB-mottakere slo dette tilbake: De aller fleste «vanlige nordmenn» kunne ikke skjønne hva det var snakk om: Spesielt i bil er DAB så mye klarere og mer fri for forstyrrelser at de aller fleste vil langt foretrekke DAB.

Likevel er det fortsatt en del som insisterer på at lydkvaliteten er elendig, uansett hva andre sier – men uten at de er villige til å stille opp i noen (dobbelt) blindtest. Ofte blir det trukket fram ti og femten år gamle erkæringer som vanlgivis er rene subjektive synsinger uten konkrete kildehenvisninger, og de aller, aller fleste har sitt opphav i England – og der aem>hadde klagene et ikke ubetydelig grunnlag de første årene: