Hva skal vi gjøre med 30 millioner ubrukelige radioer?

Anti-DAB-agitatorer her sett sine argumenter smuldre bort mellom fingrene sine etterhvert som DAB har blitt realitet: Den jamne lytter har nå begynt å se (/høre) verdien av støyfrie radiosendinger og stort kanalutvalg. En av de argumentene mot DAB som stadig holdes i hevd er forestillingen om et enormt berg på opptil tretti milloner ubrukelige radioer, som følge av at FM erstattes med DAB for NRKs kanaler og for en bukett kommersielle kanaler.

Seks radioer pr nordmann?

Vi har de siste årene blitt foret med skrekk-scenarioer av at vi vil totalt drukne i et enormt berg av elektronikkavfall, forårsaket av at NRK og et par kommersielle stasjoner vil avslutte sine FM-sendinger. Politikere, Naturvernforbundet, individuelle aktivister… Dette er av de mest seiglivede argumentene DAB-motstanderne har brukt.

Hvis det skal oppstå et søppelberg… Det første vi må gjøre er å grave fram radioer fra kjeller og loft… De mest rabiate anslagene hevder at det finnes tretti millioner FM-radioer i norske hjem. Mer realistiske tall: Digitalradio-undersøkelsen 4kv 2015 estimerer 4,33 mill hjemmeradioer og 2,66 mill bilradioer – dette reflekterer trolig radioer i bruk, eksklusive kasserte radioer i kjeller og på loft. Heller ikke FM-radioer i mobiler er medregnet. Hvis det ‘aktive’ antallet er under ti millioner, og det totale antallet, inkludert nedstøvede relikvier i kjeller og på loft, er det tredobbelte: En typisk tobarns-familie kan neppe gjøre rede for hvor det har blitt av alle de tjuefem til tretti FM-radioene de visstnok har. De vil neppe ta bryet med å samle dem sammen for å levere dem inn den dagen NRK blir ren DAB-radio.

Stadig nyttig til andre ting.

En god del apparater med FM-radio fyller også andre funksjoner, f.eks.

  • Som mobiltelefon,
  • Som forsterker i stereoanlegget/hjemmekinoen,
  • Som avspiller for gamle kassetter og CDer,
  • Som vekkerklokke,
  • Bilradio: Som navigagsjonssystem og CD/minnepinne-avspiller,
  • For å lytte til lokalradio,
  • Som DAB-mottaker.

Det siste burde gjelde samtlige FM-radioer kjøpt fra 2010 og framover – fra da har så godt som hele Norge ‘visst eller burde ha visst’ at DAB er på vei inn. Om ikke kunden visste det, var ihvertfall hver eneste selger av radioer fullt klar over det for mange år siden. De som valgte, i 2010 eller senere, å kjøpe en ren FM-radio, ikke en kombinert FM/DAB-radio, har bare seg selv å takke. De selgere som dyttet på kundene slike radioer burde ha fått en skarp irettesettelse for hvert enkelt salg…

Mange lokalradioer vil fortsette FM-sendinger i minst 5-6 år. I enkelte miljøer har lokalradioen en sterk sosial posisjon, som kan fortsette selv om NRK avslutter sine FM-sendinger. Man kan naturligvis lytte på FM lokalradio med en DAB/FM kombinert radio, men også den gamle FM-radioen fungerer (slik vi fortsatte å høre å Radio Lux(emborg) på kortbølge selv om NRK hadde gått over til FM).

En FM-radio med andre funksjoner som aktivt benyttes, vil fortsette å fylle disse. Å kassere apparatet bare fordi FM-radioen ikke lenger er nyttig kan bety gi avkall på vesentlige funksjonalitet – og da vil folk unnlate å kassere dem!

Adaptere for å holde liv i gammelt utstyr

DAB-adaptere blir primært markedsført for bruk i bil, men de er like aktuelle for lyttere som sitter med større, kostbare stereoanlegg, som så godt som alltid har mulighet for å plugge inn en ny signalkilde. DAB-adaptere til noen få hundrelapper med digital utgang er godt nok for selv det aller beste stereoanlegg: På digitalt format er det ingen forskjell mellom dyre og billige adaptere. Det digitale signalet er 1oo% identisk for alle modeller.

Også radioer i ‘bordradio’-klassen har  de siste årene fått kontakt for tilkobling av ekstern lydkilde, først og fremst med tanke på mobiler, iPod og lignende enheter, men de fungerer like godt for et DAB-adapter. Hvis bordradioen er av god kvalitet, eller har andre funksjoner som gjør at den vil bli beholdt, er det en god løsning.

Det bør sies at adaptere overselges noe, delvis fordi det er skapt et inntrykk at at DAB-radioer er svært kostbare. Det er er et godt utvalg av komplette, moderne bilradioer som er billigere enn den øverste tredelen av bil-adapter-segmentet. Å kjøpe et DAB-adapter til 4-500 kr til den bærbare radioen kan være litt tvilsomt når en ny bærbar DAB/FM-radio koster et par hundrelapper mer.

Å slutte å bruke et apparat krever ingen ressurser

I forbindelse med at NRK, P4 og Radio Norge avslutter sitt FM-tilbud blir det ofte hevdet i debatter i media at dette gir en enorm ressurssløsing i at mange fullt brukbare radioer blir tatt ut av bruk. Selv om det er en viss sammenheng her: Selv om en mottaker skulle bli satt på hylla, medfører det ikke noen ressursbruk i seg selv. Produksjon, transport og lagring av nye DAB-radioer krever ressurser, men så lenge vi ønsker å også ha DAB-mottakere har vi denne ressursbruken uansett om FM-sendinger avsluttes eller ikke. Å holde FM-senderne i gang gjør ikke produksjonen av DAB-radioer mindre ressurskrevende.

Vi kunne besluttet å legge ned DAB-nettet og gått tilbake til kun FM-sendinger, men det store flertall i befolkningen ønsker det større kanaltilbudet (særlig utenfor storbyene) og radiolyd uten sus og forvrenging (særlig utenfor byene og i bil). Å  legge ned DAB fullstendig ville bli møtt med et ramaskrik. Hadde vi gjort det, kunne produksjonen av DAB-radioer for det norske markedet avsluttes, og noe ressurser spares. I så fall måtte det i framtida opprettholdes en produksjon av FM-mottakere for det norske markedet. Reduksjonen i ressurskostnad for å produsere en FM-radio i forhold til en DAB/FM-radio er relativt ubetydelig – kanksje ikke en gang i FMs favør. Alle DAB-mottakere har i dag også FM; om få år er det neppe rene FM-mottakere å oppdrive i hele Europa; alle vil være DAB/FM. Det gir ingen ressusrbesparelse om begge bånde benyttes, eller bare det ene.

Kanskje det kan påvises en marginal større ressursbruk ved at folk kjøper en DAB/FM-radio i dag istedetfor å vente et par år til alle radioer i butikken er DAB/FM. Forskjellen er helt ubetydelig. Det ligger et langt større ressurssløseri i at det selv etter det endelige vedtaket i 2011 om at DAB skulle overta, er det solgt minst to millioner FM-radioer uten DAB – radioer folk «visste eller burde ha visst» at ville få et kort liv. Se f.eks. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/radio/vi-kjoepte-en-halv-million-doedsdoemte-fm-radioer/a/10119963/ – «Vi kjøpte en halv million «dødsdømte» FM-radioer» – 562.100 mottakere i 2012.

Hvor vesentlig bidrag er egentlig FM-radioer til søppelberget?

Publikums vilje til å returnere mobiler, CD-spillere og kassettspillere har vært ganske beskjeden helt siden returordningen begynte. Om innsamlingsordningen får inn fem, ti eller tretti millioner FM-radioer, vil det skje over en periode på mange, mange år.

I tiden fra det ble klart at DAB ville ta over, for rundt ti år siden, og fram til stengingen i 2017, er det kassert langt flere mobiltelefoner enn antall FM-radioer som kommer inn i 2017. De siste årene er det kassert mange millioner CD-spillere, VHS-spillere, DVD-spillere, utrangerte PCer og utrangerte TVer, for ikke å snakke om mobiler. Det er liten grunn til å tro at mottakene for elektronikk-avfall kommer til å merke stort til at riksdekkende FM-kanaler slås av.

Returbransjeselskapet Loop angir at «Lyd- og bildeutstyr, herunder radio, utgjør 3,8 prosent av alt EE-avfall» (EE: Elektriske og elektroniske produkter), og radioer er bare en liten del av dette. De forteller også at 93% av materialet i en radio kan resirkuleres. Over tid vil et det komme inn flere millioner FM-radioer, dels som komponent i andre apparater, men det blir garantert ikke noe stort rush.

Selvpåført

Uansett er dette i svært sterk grad et ‘selvpåført’ problem: I hvert fall siden 2010 har prisene på DAB-radioer vært svært akseptable. Likevel er det blitt solgt hundretursenvis av rene FM-radioer etter dette, radioer som kjøperen ‘visste eller burde ha visst’ at ikke ville være tilfredsstillende etter 2017. Så sent som i 2015 valgte bare 63% av norske nybilkjøpere DAB-radio; 37% valgte bilradio uten DAB. (I Storbritannia valgte 80% av nybilkjøperne DAB-radio i 4.kvartal 2015.) Det kan med betydelig rett hevdes at rene FM-radioer, uten DAB, kjøpt i 2010 eller senere bør holdes utenfor i diskusjonene om søppelberget påført av FM-slukking: De representerer et aktiv valg, mot bedre vitende, for å skape et  søppelberg som kunne vært unngått ved å ha valgt en FM/DAB-radio.