DAB-debattene

Innføring av DAB-radio har ikke skjedd uten støy: I ti-femten år har det i enkelte land vært intens diskusjon, tildels åpen krangling i det offentlige rom. I en periode måtte Wikipedia stenge all redigering av artikkelen om DAB: Pro- og anti-DAB-aktivister endret tekstene fram og tilbake, slettet hverandres formuleringer og erstattet dem med sine egne – iblant flere ganger om dagen.

Noen av debattene har pågått så lenge at de har satt sitt preg på samfunnet, ikke minst gjennom det som ofte kalles FUD – Fear, Uncertainty and Doubt (frykt, usikkerhet og tvil). Om publikum skal skremmes til å kjøpe DAB-radioer, eller skal skremmes bort fra å det – FUD kan brukes begge veier. Det er liten tvil om at DAB-motstanderne har hatt mest å spille på, frykten for det nye ukjente, og har spilt mest på det. Særlig i de senere årene, etter at praktisk talt alle tekniske argumenter mot DAB er blitt tilbakevist, har FUDding blitt vesentlig i kampen.

Vesentlige emner i diskusjonene

En kort presentasjon av de største arenene for krangel og diskusjon de siste ti år: