Fordeler ved DRM+ framfor FM til lokalradio

Vurderingene her er basert på en antagelse om at når dagens lokalradio-konsesjoner løper ut i 2021-22 blir FM-båndet, eller deler av det, omdisponert til lokalradio-stasjoner som benytter DRM+ teknologi.

En frekvens for samtlige sendere til en lokalradio
Eksempel: Nea Radio, som dekker området fra Stjørdal, gjennom Tydal til Røros har i dag (juni 2016) ti sendere, på hver sin frekvens. Senderne er så nært lokalisert til hverandre at de ikke kan dele senderfrekvens. Med DRM-teknologi kunne samtlige sendere benyttet samme frekvens, og 9/10 av den kapasisteten Nea Radio legger beslag på i FM-båndet i denne regionen kunne vært frigjort til andre kanaler.
Halvert kanalbredde
En DRM+ kanal opptar 100 kHz i frekvensspekteret; en FM-kanal krever 200 kHz, men av hensyn til eldre/billige mottakere med elendig kanal-separasjon måtte FM-kanaler legges med minst 300 kHz avstand. Moderne digital-teknologi tillater at to stasjoner bruker nabo-kanaler uten noe ‘ingenmannsland’ til å skille dem. Innen et gitt frekvensbånd er det plass til opp mot det tredobbelte antall kanaler. Legg merke til at dette kommer i tillegg til at hver stasjon bare krever én enkelt frekvens, uansett hvor mange sendere de har. Totalt sett mangedobles kapasiteten til det gamle FM-båndet.

Selv om det stadig er nødvendig å ta hensyn til omringliggende områder blir dette problemet dramatisk redusert, både fordi moderne teknologi tillater at kanaler ligger ‘kant i kant’ og fordi antallet nødvendige frekvenser er dramatisk redusert gjennom singel-frekvens-nettverk-teknologien.