Fordeler ved DRM+ framfor DAB for lokalradio

‘Antenne på studiotaket’
I prinsipp kan en lokalradio etableres med én enkelt sender som kan plasseres på taket av redaksjonslokalene, uten å måtte koordinere med noen som helst andre radiostasjoner. Slik som ved FM, er lokalradioen ‘herre i eget hus’ og kan eie sitt eget utstyr og sendeplan uten koordinering med andre.
Senderutstyret utnyttes fullt ut
Hvis en lokalradio må sette opp en full DAB-sender for å sende én enkelt kanal, vil 90-95% av utstyrets kapasitet stå ubenyttet. Kostnaden for en DAB-sender reflekterer kapasiteten: Prisen er betydelig høyere enn for en FM-sender.

DRM+ er foreløpig ikke etablert som noen de facto lokalradio-standard. I den grad senderutstyr overhodet er tilgjengelig er det (trolig) fortsatt kostbart. Likevel: Det er i prinsipp vesentlig enklere enn DAB-utstyr på en rekke punkter, og bør åpne for billigere løsninger. Dessuten er mange del-teknologier felles med DAB, som opplever et sterkt prisfall etter hvert som DAB blir etablert. Hvis DRM+ slår gjennom på lokalradiofronten vil vi trolig se et raskt prisfall som får prisen på utstyret til å nærme seg kostnaden på FM-utstyr.

Dette betinger at DRM blir en suksess på lokalradio-fronten i Europa. Om det skjer, gjenstår å se.