Ulemper ved mobilradio

Ikke nok frekvenser
Når antallet mobilradio-brukere etter hvert øker, vil det ikke være nok kapasitet i mobilnettet til å gi hver lytter sin egen kanal. Cellestørrelsen i mobilnettene må reduseres, dvs. antall basestasjoner må økes, for å redusere antall lyttere pr basestasjon. Dette vil være kostnadsdrivende, og det fungerer bare til et visst punkt.
Lave frekvenser gir store celler, høyere frekvens gir dårlig dekning
De laveste 3G/4G-båndene (800 MHz) brer seg så langt utover at reduksjon av cellestørrelsen er vanskelig, og kapasiteten blir raskt fylt opp. Når de høyere båndene tas i bruk (2100 MHz og høyere) er det lettere å begrense cellestørrelsen, men disse frekvensene dempes sterkt av fjellknauser, tett skog, murvegger osv. Jo høyere opp i frekvens man går, jo større blir problemet.
Krever kostbar mobiltelefon
For akseptabelt mottak må lytteren ha en mobil som handterer 3G/4G-nettverk. Selv om mange allerede har slike telefoner i dag, setter det en relativt høy minimumspris på en mottaker man vil f.eks. gi til sine barn – gjerne det tidobbelte av prisen på en billig DAB-radio.
Moderne mobiler har sjelden mulighet for å tilkoble ekstern antenne
Med en mobilradio er du prisgitt den følsomheten mobilen har; du kan ikke ‘hjelpe’ den under dårlige forhold ved å koble til en bedre antenne. Selv om det skulle finnes 3G/4G-mobiler med denne muligheten er lytterne neppe interessert i å gå rundt og bære på en antenne!
Mobil-lytting krever abonnement med høy datakvote
For mobilradio med tilnærmet samme kvalitet som DAB vil du spise 80-90 MByte av datakvoten din pr time. En times radiolytting pr dag spiser opp 2-2,5 GByte av måneds-kvoten. Den månedelige ‘lisensavgiften’ for å lytte på mobilradio er prispåslaget for 2 GB høyere datakvote.

Noen nettradioer sender i vesentlig dårligere lydkvalitet, eller lar deg få velge dårligere kvalietet. Da kan belastningen på datakvoten din bli en del redusert. NRKs radio-app har en opsjon for lav kvalitet som belaster datakvoten din med røfft regnet 60 Mbyte pr time.

Dårlig dekning i tunnelene
Stort strømbehov
Nettkommunikasjon krever mye strøm, og de færreste mobiler klarer å holde en hel dag med radiolytting uten lading. Hvis du baserer deg på mobilradio, må du sikre deg at du har lademuligheter minst én gang pr dag; du bør ikke basere deg på mobilradio på en ukes fjellvandring med telt-overnatting.
Nettradio krever enorm nettkapasitet på sendersiden
Så lenge det er få nettradio-lyttere klarer radiostasjonen å gi hver enkelt lytter en egen kanal med full kapasitet. Hvis ‘hele Norge’ vil lytte til nettradio fra samme leverandør (f.eks. NRK) vil tjenerne ha store vanskeligheter med å holde følge, og vi kan oppleve brudd og hakking.

Nettradio på PC og mobilradio konkurrerer her om de samme ressursene.

Som regel: Hver lytter må ha sin egen smarttelefon
Selv om en trebarns-familie har de samme radio-preferanser og lytter til samme kanaler, vil de som hovedregel ha fem smarttelefoner, fem abonnement, og i verste fall belastes datakvoten femdobbelt. Det er mulig å kjøpe høyttalere med Bluetooth-overføring fra én av smarttelefonene i de tilfeller der flere i familen (eller venneflokken) er samlet, men i dag har det blitt sosial kotyme at man heller har hver sin øreplugg til sin egen samrttelefon.
Mobil-mottak er ikke egnet for høye hastigheter
Modulasjonsteknikken i 3G/4G-nett er slik at i ‘motorvei-fart’ begynner mottaket å bli dårlig. Modulasjonen i DAB (og det kommende 5G på mobilsiden) er eksplisitt valgt for å kunne fungere pålitelig i høyere hastigheter.
Mobilradio kan være asosialt
Det er to generasjoner siden hele familien satt samlet rundt radioen på lørdagskvelden og med ørene på stilk lyttet på skuespillet i Lørdagsbarnetimen, eller på «God aften, mitt navn er Cox», men en del ungdomsmiljøer har holdt denne tradisjonen i hevd: Man samles rundt radioen for en felles opplevelse, slik man også går sammen på kino. Dette gjelder spesielt enkelte lokalradioer som har en sterk posisjon i nærmiljøet.

En total individualisering, der hver enkelt sitter med med sin mobil og med plugg i øret hører på en helt annen kanal enn alle andre reduserer den sosiale kontakten under lyttingen, og gjør at man i ettertid ikke har hatt felles radio-opplevelser med de øvrige, som man kunne forholdt seg til.