Ulemper ved DRM+ for lokalradio

Lytterne må kjøpe nye mottakere
Pr. i dag er det svært få (om noen) mottakere for DRM+ på det norske markedet. Det vil si: EBU (European Broadcasting Union) har definert et sett minimumskrav for framtidige radiobrikker for det europeiske markedet, hvis disse brikkene skal kunne smykke seg med ‘Smart Radio’-stempelet: Kravene innbefatter både DRM og DRM+. Er radioen basert på en ‘Smart Radio’-brikke, kan brikken motta DRM og DRM+.

Det er en liten hake ved dette: Gir radioprodusenten brukeren en mulighet for å velge mottak av DRM+? Det krever et nytt innslag i valg-menyer, kan betinge utvidelser i presentasjons-format osv. Siden det er så mye felles med DAB burde disse endringene være små, men de må likevel gjøres. Det er en betydelig risiko for at mange brukere sitter med radioer som egentlig ‘kan’ DRM, men som ikke får det aktivert!