Dekning i tunneler

Verken FM-, DAB- eller mobil-signaler trenger gjennom fjell. Hvis det ikke er montert sendere i en tunnel forsvinner som regel radiomottaket omtrent samtidig med dagslyset fra innkjøringen.

Tunnelsikkerhetsforskriften krever ikke eksplisitt verken FM- eller DAB-dekning, men dette bygges ut sammen med nødnettet, i henhold til forskriftenes §8 og punkt 2.16 i vedlegget. Forskriften gir kun pålegg om nødnett og mulighet for trafikkmeldinger i tunneler over 1 km, men fordi forskriften generelt omfatter tunneler over 500 meter (§2), installeres installert nødnett og DAB i praksis i alle tunneler over denne lengden.

FM

De fleste tunneler over 500 m har sendere for NRK P1, ‘beredskaps-kanalen’. Kortere tunneler har ikke FM-dekning, og du må derfor påregne brudd i lyden en del steder.

Noen tunneler på de store hovedveiene har i tillegg sendere for én alternativ kanal, ofte NRK P3. Kommersielle kanaler har dekning i enkelte tunneler på hovedveiene, særlig i eller nær storbyer.

De fleste bilradioer har i dag RDS, og hvis du allerede hører på NRK P1 (eller den alternative kanalen, om den finnes) vil RDS-en sørge for at radioen skifter til den frekvensen senderen i tunnelen benytter.

DAB

Statens Vegvesen har ansvar for utbygging av både nødnett og DAB i veitunnelene, og valgte å utsette arbeidet til Nødnettet var klart, for å kunne installere begge nettene samtidig. Derfor kom DAB-dekning sent, hovedsakelig i løpet av sommeren 2016.

Når FM-nettet stenges skal samtlige tunneler med FM-dekning ha fått DAB-dekning. Du har da uavbrutt mottak av alle DAB-kanaler med dekning for utenfor tunnelen: Regionblokka, Riksblokka og  lokale DAB-blokker. Hvis det ikke er dekning utenfor tunnelen (typisk: for lokalblokker) blir det heller ikke dekning i tunnelen – men da er det lite sannsynlig at du har radioen innstilt på den kanalen når du kjører inn i tunnelen!

Opprinnelig var det ikke planlagt å inkludere lokalblokker. Tunneler som fikk DAB-dekning før det ble besluttet at også lokalblokker skulle formidles har enda ikke (pr. juni 2016) fått utvidet sin dekning.

For tunneler for korte til å ha ha FM-dekning stilles ikke krav om DAB-dekning. Du kan risikere korte utfall på DAB slik du hadde på FM. For det meste gjelder dette tunneller på under 500 meters lengde, og utfallene er korte. Fordi DAB kan bedre nyttiggjøre seg reflekterte signaler som siksakker seg fra den ene sideveggen til den neste, vil du under like forhold trolig beholde DAB-signalet noe lengre inn enn FM-signalet. Pr i dag er som regel FM-signalene så mye sterkere utenfor tunnelen at de i de fleste tilfeller når like langt inn i slike situasjoner.

En håndfull tunneler med betydelig lengde (f.eks. Tosentunnelen på Fv. 76 i Nordland, på nesten 6 km lengde) haraldri hatt FM-dekning, fordi trafikken er for liten – ÅDT (Års-Døgn-Trafikk) under 5000, dvs. et gjennomsnitt over året på mindre enn 5000 kjøretøyer pr. døgn.  Disse vil heller ikke få DAB-dekning, ihvertfall ikke i første omgang.

Enkelte tunneler har ÅDT under 5000 (til dels langt under), men ansees å ha så stor samfunnsmessig betydning at de likevel får DAB-dekning, selv om de ikke ‘har krav på det’, f.eks. den 8,5 km lange Korgfjell-tunnelen på E6 mellom Mosjøen og Mo i Rana. Der det installeres nødnett-samband i tunnelene installeres også DAB.

Mobilradio

Mobil-dekning, både i og utenfor tunneler ivaretas av kommersielle utbyggere (Telenor, Telia). Prioriteringene kan variere, både med hensyn til hvilke veier og tunneler som utbygges og hvilke teknologier som støttes.

Pr i dag har mange tunneler dekning for GSM, som er utilstrekkelig for mobilradio. UMTS (3G) og/eller LTE (4G)-dekning er ganske dårlig. Om det finnes, kommer det i tillegg til GSM 900-dekning, fordi enklere og eldre mobiler ikke kan benytte 3G/4G nett. Utbygging av UMTS/LTE i tunnelene er i en tidlig fase, og for mobilradio-lytting vil mange utfall forekomme.

Dette delvis avhjelpes delvis hvis radio-appen har mulighet for å be om å få overført lyd på forskudd, slik at radioprogrammet kan bufres – men det forutsetter at du allerede «er på etterskudd»: Du har hatt så mange tidligere brudd i mottaket at du får spilt av lyden en god stund etter at den ble sendt ut som ‘direktesending’. Det forutsetter også at radio-appen har hatt mulighet for å fylle opp bufferen før du kjører inn i tunnelen.

Iblant ser vi media rapportere at mobilradio gir full dekning i tunneler, se f.eks. DAB eller nettradio i bilen: Artikkelen forteller at «vi hadde ikke kjørt mange kilometrene fra Fornebu før vi opplevde første pause i strømmingen», men når de når Vestlandet: «med litt bufring mellom tunnelene kan du faktisk oppleve jevn strømming også gjennom tunneler som ikke har 3G/4G-dekning» og «Deretter opplevde vi ingen avbrudd før vi nådde destinasjonen vår, Arna i Bergen, til tross for at tunnelene kommer som perler på snor på denne strekningen» – tilsynelatende uten å forstå at årsaken til at de møter tunnelene med full buffer er nettopp de pausene i sendingen de opplevde på Østlandet, som gjorde at de kom på etterskudd i avspilling av radiolyden.

Så lenge du tidlig på turen din aksepterer pauser i sendingen der det mangler dekning, vil du senere på turen kunne ha vesentlige avbrudd, f.eks. i tunneler, uten at du merker mye til det – forutsatt at radio-appen din har tilstrekkelig bufring, og at stasjonen du lytter til har den nødvendige støtte.

NRKs radio-app gir betydelig bedre «lytteropplevelse» enn direkte lytting på vilkårlig annen nettradio med begrenset bufring. «Ulempen» er at du kan få et urealistisk inntrykk av at det er 4G-dekning overalt, f.eks. i tunnelene.