Dekning og antenner

Nye nett-teknologier gir alltid diskusjoner i media om dekningen er så god som utbygger hevder. DAB er intet unntak: Stadig klager lyttere over at de ikke får inn sin favorittkanal, og det reises påstander om at dekingtallene er usanne.

Dekningskartene på radio.no viser DAB-dekning for regionblokka, riksblokka og lokale DAB-blokker. Kartene forutsetter at du har tilstrekkelig god mottaker/antenne, og angir hvor kravene til dekning er oppfylt etter standardene. Vær oppmerksom på at det kan være nødvendig å zoome inn på kartene for å oppdage hvite flekker på kartene.

Les mer: