WiMax og andre WLAN-standarder

Interessen for å bruke etablert trådløs lokalnett-teknologi også til radiokringkasting var så stor at det ble gjennomført en praktisk test i Nord-Sverige. Forsøket var en fiasko; de høye frekvensene som ble benyttet ble fullstendig absorbert av granskogene.

Også andre WLAN-standarder benytter frevenser i GHz-området; gjerne rundt 2,4 eller 5 GHz. Et nett basert på WLAN-teknologi ville, i likhet med mobilradio, være basert på unikasting, med tilsvarende utfordringer i totalkapasitet der mange brukere er tett samlet.

Som med all nettradio krever også dette alternativet at senderen oppretter en separat kanal til hver enkelt mottaker, og fører en individuell dialog for å kunne sende på nytt blokker som gikk tapt, navigere fram og tilbake i sendingen osv. Dette gir en betydelig ressursbelastning på senderen. Hver bruker opptar sin egen kanal i frekvensspeketeret, så i tettbefolkede områder må senderne være mange og svake slik at cellene skal gjøres små.

Bruk i Norge

Verken WiMax eller andre WLAN-teknologier har vært seriøst vurdert i Norge, og blir neppe tatt opp som alternativ.

Utbyggingen av 4G LTE mobilnettverk er i full gang. Mobilradio over dette nettet gir praktisk talt samtlige gevinster som man ville få med et WLAN-basert nett for radiodistribusjon.