HDradio

HDradio er utviklet i USA for å bruke det gamle FM-nettet også til digital kringkasting: Rett over (i frekvens) det tradisjonelle FM-signalet legges samme lyd, digitalt kodet. Gamle mottakere ignorerer den digitale delen; nye mottakere kan velge å ignorere FM-signalet når et digitalt signal er tilgjengelig. Praktisk talt alt senderutstyr kan formidle det kombinerte signalet, uten ombygging av senderen. Dette er av særskilt betyding for små, lavbudsjett lokalradioer i USA, slik at de kan digitalisere lyden til minimale investeringskostnader.

Skal forbrukerne ha glede av de digitale signalene må de anskaffe nye mottakere, slik som med DAB. Ifølge Wikipedia er signalstyrken i den digitale delen 10 til 20 dB lavere enn den analoge delen, som medfører at i en stor del av FM-senderens dekningsområde er digital-signalet utilgjengelig, og mottaker må operere i FM-modus, uten digitallydens fordeler. Lydkvaliteten noe begrenset i forhold til DAB, særlig i samsending med FM (også i digital-modus).

Hver kanal har sin egen sender; det er ingen fleksbilitet i opprettelse av nye kanaler eller fordeling av ressurser mellom kanaler. Lytterne får ingen nye kanaler. HDradio gir ingen besparelse i frekvenser (FM-båndet forblir like overfylt) eller mer effektiv utnyttelse av frekvensene. Har en stasjon flere sendere, må nabo-sendere få tildelt hver sin frekvens (ingen mulighet for en-frekvens nettverk). Det totale kraftbehovet øker: Den digitale senderdelen kommer på toppen av den analoge FM-delen. Selv om det er åpent frekvensgap mellom FM-sendere i et gitt geografisk område, er det fordi eldre mottakere er dårlige til å skille stasjonene: Legges informasjon over FM-signalet, kan det i verste fall forstyrre mottaket for de som lytter på den neste høyere stasjonen på skalaen.

En lignende teknologi, FMeXtra, konkurrerte i noen år med HDradio om å bli USAs digitale radiostandard. FCC valgte å godkjenne HDradio som den eneste alternativ, og FMeXtra er ikke lenger aktuell i USA.

Bruk i Norge

I Norge vil HDradio kreve full modernisering av vårt fullstendig nedslitte FM-sendernett; kostnadene på sendersiden vil bli betydelig større enn for overgangen til DAB. HDradio benytter en patentbeskyttet komprimeringsteknikk. Patent­eierne krever betydelig lisensavgift både fra hver radiostasjon (en engangsavgift på flere hundre tusen kroner, pluss 3% av netto overskudd) og fra produsentene av HDradio-mottakere.

Det har vært minimal interesse i Europa for HDradio. Mottakere er ikke tilgjengelige. Det har vært enkelte forsøkssendinger, også i Norge, men vi ville blitt stående ganske alene i Europa om vi satset på HDradio.