DVB-H

‘DVB-Handheld’ er/var Nokias alternativ til DAB, basert på DVB-standarden og promotert i flere versjoner. For å spare strøm i mottakeren ble radiosendinger sendt ut som korte støt (‘bursts’) på inntil 30 sek lyd, men overført lagt raskere. Mellom hvert støt kunne mottaker-delen av radioen slås av, for å spare strøm. Når du slo på radioen eller skiftet kanal måtte du vente i opptil et halvt minutt på neste støt før noen lyd ble tilgjengelig.

DVB-H kunne også overføre lavoppløselig video, beregnet på mobiltelefoner med liten skjerm, i likhet med DMB-sendinger over DAB-nettet.

Nokias lobbyister klarte en periode å få EU til å anbefale DVB-H som en alternativ teknologi til DAB. De praktiske demonstrasjonene overbeviste svært få. En revidert versjon, kalt DVB-H2, ble deretter foreslått, men fortsatt lot få, om noen, seg overbervise.

Det hører med til historien at inntil Nokia kom fram med sitt DVB-H-alternativ hadde Finland et operativt DAB-nettverk. Da Nokia begynte sin intense kamp for å få sin teknologi erklært som ny europeisk radio-standard, ble det finske DAB-nettet slått av, og det har enda ikke blitt slått på igjen, selv ikke etter at også Finland (som det siste land i verden) slo av sine DVB-H prøvesendinger i 2012.

Bruk i Norge

Ingen har seriøst foreslått DVB-H som en aktuell teknologi, tross Nokias iherdige lobby-virksomhet – heller ikke i den perioden Nokia så ut til å være nær et gjennomslag i EU.

DVB-H er for alle praktiske formål en død teknologi.